Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

quirúrgics

 

 

TRAUMATOLOGIA

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Àrea d'hospitalització 1998 1997 Desv. (%) Àrea quirúrgica 1998 1997 Desv. (%)
Llits 82 83 -1,20 Int. hospit. program. 2.030 2.361 -14,02
Ingressos programats 941 734 28,20 Int. hospit. urgents 674 613 9,95
Ingressos urgents 1.708 1.760 -2,95 Int. ambul. program. 119 212 -43,87
Ingressos totals 2.742 2.583 6,16 Int. ambul. urgents 224 156 44
Altes totals 2.762 2.591 6,60 Cirurgia major ambul. 84 92 -9
Estades 23.660 23.988 -1,37 Total intervencions 3.131 3.434 -8,82
Interconsultes 270 291 -7,22 Àrea de consultes      
Exitus 28 30 -6,67 Primeres visites 11.056 11.117 -0,55
Índex d'ocupació 79,05 79,18 -0,16 Segones visites 23.334 27.052 -13,74
Estada mitjana 8,63 9,29 -7,09 Total visites 34.390 38.169 -9,90
Àrea d'urgències              
Urgències ambulatòries 31.047 30.496 1,81        
Urgències exitus 15 14 7,14        
               
TRAUMAT. CONTINGENT área quirúrgica RESPONSABLE      
        Dr. Manuel Blázquez Mulero      
Àrea d'hospitalització 1998 1997 Desv. (%) (responsable)      
Llits 6 6 0 PERSONAL ADSCRIT      
Ingressos programats 361 548 -34,12 Adjunts     15
Ingressos urgents 1 0   Caps de secció     3
Ingressos totals 364 554 -34,30 Facult. cont.     15
Altes totals 363 553 -34,36 Residents     10
Estades 2.490 1.901 30,98        
Índex d'ocupació 113,70 86,80 30,98        
Estada mitjana 6,84 3,43 99,35        
Àrea quirúrgica              
Interv. hosp. program. 313 299 4,68        
Interv. hosp. urgents 4 2 100,00        
Interv. ambul. program. 234 228 2,63        
Cirurgia major ambul. 293 278 5,40        
Total intervencions 844 807 4,58        
Àrea de consultes              
Primeres visites 13.974 13.133 6,40        
Segones visites 17.390 17.659 -1,52        
Total visites 31.364 30.792 1,86        
traumagraf1.JPG (30983 bytes)

 

inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta