Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

quirúrgics

 

 

ANESTÈSIA I REANIMACIÓ

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Àrea d'hospitalització 1998 Concepte 1998 1997 Desv. (%)
Ingressos totals 150 Varis 192 54 255,56
Altes totals 150 Reanimació nounat 29 2 1.350,00
Estades 219 Interconsultes 1.385 726 90,77
Estada mitjana 1,46 Fòrceps 174 129 34,88
Àrea de consultes   Exitus intraoperator. 5 7 -28,57
Primeres visites 7.320 Catèter peridural 1.021 467 118,63
Segones visites 7.088 Canal via central 101 77 31,17
Total visites 14.408 Anest. urgents 3.251 3.369 -3,50
    Anest. programades 11.227 11.941 -5,98
           
    RESPONSABLES      
    Dr. Manuel Barrios Bauzá (cap de servei fins 15-9-98)      
    Dr. Juan Pablo Garrido Pastor (cap de servei)      
    PERSONAL ADSCRIT      
    Adjunts     19
    Aux. d'infermeria     5
    Caps de secció     7
    Facult. guàrdies     1

 

inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta