Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

quirúrgics

 

 

CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Àrea d'hospitalització 1998 1997 Desv. (%) Àrea quirúrgica 1998 1997 Desv. (%)
Llits 64 71 -9,86 Int. hospit. program. 1.907 1.877 1,60
Ingressos programats 838 870 -3,68 Int. hospit. urgents 906 888 2,03
Ingressos urgents 1.090 1.213 -10,14 Int. ambul. program. 1.423 1.617 -12,00
Ingressos totals 2.179 2.297 -5,14 Int. ambul. urgents 297 544 -45,40
Altes totals 2.172 2.293 -5,28 Cirurgia major ambul. 89 6 1383,33
Estades 18.113 19.850 -8,75 Total intervencions 4.622 4.932 -6,29
Interconsultes 343 371 -7,55 Àrea de consultes      
Exitus 80 95 -15,79 Primeres visites 4.872 5.458 -10,74
Índex d'ocupació 77,54 76,60 1,23 Segones visites 10.406 12.256 -15,09
Estada mitjana 8,31 8,64 -3,81 Total visites 15.278 17.714 -13,75
Àrea d'urgències              
Urgències ambulatòries 2.429 2.321 4,65        
Urgècies exitus 0 1 -100,00        
               
C. GRAL. I DIG. CONTINGENT àrea quirúr. RESPONSABLE      
        Dr. José Antonio Soro Gosálvez      
Àrea quirúrgica 1.998 1.997 Desv. (%) (cap de departament)      
Int. hospit. program. 440 448 -1,79 PERSONAL ADSCRIT      
Int. ambul. program. 666 830 -19,76 Adjunts     18
Cirurgia major ambul. 6 5 20,00 Caps de secció     5
Total intervencions 1.112 1.283 -13,33 Facult. cont.     9
Àrea de consultes       Facultat. guàrdies     2
Primeres visites 2.101 2.186 -3,89 Residents     9
Segones visites 4.355 4.873 -10,63        
Total visites 6.456 7.059 -8,54        
CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Àrea d'hospitalització 1998 1997 Desv. (%) Àrea quirúrgica 1998 1997 Desv. (%)
Llits 64 71 -9,86 Int. hospit. program. 1.907 1.877 1,60
Ingressos programats 838 870 -3,68 Int. hospit. urgents 906 888 2,03
Ingressos urgents 1.090 1.213 -10,14 Int. ambul. program. 1.423 1.617 -12,00
Ingressos totals 2.179 2.297 -5,14 Int. ambul. urgents 297 544 -45,40
Altes totals 2.172 2.293 -5,28 Cirurgia major ambul. 89 6 1383,33
Estades 18.113 19.850 -8,75 Total intervencions 4.622 4.932 -6,29
Interconsultes 343 371 -7,55 Àrea de consultes      
Exitus 80 95 -15,79 Primeres visites 4.872 5.458 -10,74
Índex d'ocupació 77,54 76,60 1,23 Segones visites 10.406 12.256 -15,09
Estada mitjana 8,31 8,64 -3,81 Total visites 15.278 17.714 -13,75
Àrea d'urgències              
Urgències ambulatòries 2.429 2.321 4,65        
Urgècies exitus 0 1 -100,00        
               
C. GRAL. I DIG. CONTINGENT àrea quirúr. RESPONSABLE      
        Dr. José Antonio Soro Gosálvez      
Àrea quirúrgica 1.998 1.997 Desv. (%) (cap de departament)      
Int. hospit. program. 440 448 -1,79 PERSONAL ADSCRIT      
Int. ambul. program. 666 830 -19,76 Adjunts     18
Cirurgia major ambul. 6 5 20,00 Caps de secció     5
Total intervencions 1.112 1.283 -13,33 Facult. cont.     9
Àrea de consultes       Facultat. guàrdies     2
Primeres visites 2.101 2.186 -3,89 Residents     9
Segones visites 4.355 4.873 -10,63        
Total visites 6.456 7.059 -8,54        
cirgengraf1.JPG (33928 bytes)

 

inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta