Memòria 2001
[Crèdits]

Memòria Hospital Universitari Son Dureta

D.L. PM-01761-2002

 

Confecció i revisió de dades:

Servei de Control de Gestió.
Hospital Universitari Son Dureta.

Docència i Investigació Mèdica.
Hospital Universitari Son Dureta.

Formació i Investigació Infermeria.
Hospital Universitari Son Dureta.

 
 

Traducció al català:

Joana M. Sampol.
Apol·lonia M. Monserrat.
Servei Lingüistic. IB-Salut.

 

 

Anàlisi, estructura i disseny del Cdrom: Joan A. Company. Servei d'Audiovisuals. Hospital Universitari Son Dureta.

Fotografia: Antoni Bauzà. Agustín Martínez. Joan A. Company. Servei d'Audiovisuals. Hospital Universitari Son Dureta.

Vídeo: Ferràn Antich. Joan A. Company. Servei d'Audiovisuals. Hospital Universitari Son Dureta.

Coordinació: Ramón Santos. Servei d'Audiovisuals. Hospital Universitari Son Dureta.

 
 

Copyrigth ©Hospital Universitari Son Dureta. Andrea Doria 55. Palma de Mallorca.

www.hsd.es - email: secredir@hsd.es

 

 

 
requisits e-mail crédits cerrar