Activitat
Accessibilitat
Activitat
Casuística
Objectius
[Accessibilitat]
Accessibilitat de l'Usuari
Durant l'any 2001 l'H.U.S.D. va mantenir la tendència en l'accessibilitat iniciada l'any 1996. L'Hospital va aconseguir mantenir uns índexs d'accessibilitat (demores) similars als de l'any anterior.
 

1998

1999

2000

2001

 

Quirúrgica

64

56

58

68

Consultes

26

20

21

28

Proves diagnòstiques           

25

20

20

19

Accessibilitat quirúrgica

Demora mitjana llista d'espera quirúrgica

2000

2001

INSALUD  Grup IV

62

61

H.U. Son Dureta

58

68

Demora mitjana dels processos quirúrgics

2000

2001

Hèrnies

76

80

Osteoartrosi

80

79

Cataractes

47

46

Demora mitjana de les proves complementáries

2000

2001

TAC

20

19

Ecografies

20

15

Mamografies

10

16

Demora mitjana de les Consultes Externes

2000

2001

INSALUD  Grup  IV

28

24

H.U. Son Dureta

21

29

15 PROCESSOS MÉS FREQÜENTS

Demora mitjana

CATARACTA

46

TRASTORNS INTERN GENOLL

69

PREPUCI REDUNDANT I FIMOSI

51

OSTEOARTROSI/MALALTIA  AFí

79

COLELITIASI

93

TENDINITIS INTERSECCIONS PERIFÈRIQUES I S

73

VENES VARICOSES DE LES EXTREMITATS

69

ALTRES TRASTORNS DE  SINÒVIA TENDÓ I BU

72

MONONEURITIS MEMBRE SUPERIOR I MONON

69

DEFORMACIÓ ADQUIRIDA DE DIT GROS

62

HÈRNIA INGUINAL

80

UNA ALTRA HÈRNIA ABDOMINAL SENSE MENCIÓ D'OBS

85

ALTRES CURES ORTOPÈDIQUES POSTERIORS

102

TRASTORNS DEL DISC INTERVERTEBRAL

86

OTITIS MITJA NO SUPURATIVA I ALTERACIONS

55

ESTRABISME I ALTRES ALTERACIONS DE MOV

74

COMPARACIÓ DELS 5 PROCESSOS MÉS FREQÜENTS

Demora mitjana 2001

Demora mitjana 2000

CATARACTA

46

47

TRASTORNS INTERN GENOLL

69

70

PREPUCI REDUNDANT I FIMOSI

51

39

VENES VARICOSES DE LES EXTREMITATS INFERIORS

69

71

COLELITIASI

93

89


 
requisits e-mail crédits cerrar