Actividad
Accessibilitat
Activitat
Casuística
Objectius
[Activitat Assistencial]

L'Hospital durant l'any 2001 va tornar a  presentar una pressió assistencial superior a la  dels anys anteriors. Va créixer en termes de producció en la majoria de les prestacions que ofereix.

El nombre d'altes va ser molt similar al de l'any 2000 i l'ocupació va augmentar un poc més del 3%. Si bé la xifra d'intervencions es va reduir lleugerament, es van atendre 305 parts més que l'any precedent. Quant a l'atenció ambulatòria, va haver-hi un augment de 16 urgéncies diàries i de 20.775 visites de consultes externes.

INDICADORS GENERALS D'ACTIVITAT DE L'HOSPITAL SON DURETA ENTRE ELS ANYS 1998 - 2001

 

1998

1999

2000

2001

NOMBRE d'ALTES

33.671

34.348

35.839

35.688

TRACTAMENTS D'HOSPITAL DE DIA

13.922

19.131

22.963

9.772*

ÍNDEX D'OCUPACIÓ(%)

83,0

83,0

81,0

84,43

NOMBRE TOTAL D'INTERVENCIONS

26.561

24.773

24.265

22.516

PRIMERES VISITES

180.224

184.560

189.275

187.084

URGÈNCIES / DIA

359

377

402

418

* a partir de l'any 2001 el nombre de Tractaments d'Hospital de dia,  només inclou els tractaments oncohematològics, immunològics i els de la sida.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL GLOBAL HOSPITAL SON DURETA

Àrea d'hospitalització

2001

Llits

899

Ingressos programats

11.560

Ingressos urgents

24.195

Ingressos totals

35.755

Altes totals

35.688

Estades

277.044

Interconsultes

23.442

Exitus

1.365

Parts via vaginal

2.965

Cessàries

567

Índex d'ocupació

84,43

Estada mitjana

7,75

Àrea d'Urgéncies

Urgéncies ambulatòries

128.997

Urgéncies exitus

111

Àrea quirúrgica

Intervencions hospitalàries programades

10.637

Intervencions hospitalàries urgents

3.660

Intervencions ambulatòries programades

6.148

Intervencions ambulatòries urgents

289

Cirurgia major ambulatòria

3.620

Total intervencions

22.516

Àrea de consultes

Primeres visites

187.084

Segones visites

365.622

Total visites
552.706

 
requisits e-mail crédits cerrar