Anàlisi Externa de la Població
[Àrea d'influencia]
L'Hospital Universitari Son Dureta té una població assignada de 513.450 habitants que corresponen als sectors de Palma i d'Inca. A més a més, és l'hospital de referència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per la qual cosa pot atendre 821.820 habitants; aquesta xifra s'incrementa pel nombre de turistes, tant nacionals com internacionals, que visiten les illes.

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ

   

POBLACIÓ

SUPERFÍCIE

DENSITAT

       

(Km2)

 

(Hab/Km2)

MALLORCA

 

658043

 

3620

 

182

(Palma)

 

319181

 

201

 

1588

             

MENORCA

 

70825

 

694

 

102

             

EIVISSA/FORMENTERA

92952

 

653

 

142

             

TOTAL CAIB

 

821820

 

4967

 

165

             
             

Font:

Institut Nacional d'Estadística

     
 

Delegació Provincial de les Illes Balears

     

 

 
requisits e-mail crédits cerrar