Cartera de Serveis

CARTERA DE SERVEIS

Anàlisis Clíniques

Microbiologia

Anatomia Patològica

Nefrologia: Diàlisi

Anestèsia i Reanimació: Unitat del dolor

Neumologia: Unitat del Son

Angiologia i Cirurgia Vascular

Neurocirurgia

Cardiologia: Laboratori d'Hemodinámica

Neurologia: Neurofisiologia

Cirurgia General i Digestiu

Ginecologia i Obstetrícia: Unitat de Reproducció humana

Cirurgia Màxil.lofacial

Oftalmologia

Cirurgia Pediàtrica

Oncologia

Cirurgia Plàstica

Oncologia Radioteràpica

Cirurgia Toràcica

Otorrinolaringologia

Dermatologia: P.U.V.A.

Pediatria : Especialitats

Digestiu

Prevenció de Riscs Laborals

Endocrinologia: Dietètica

Psiquiatria: Desintoxicació Unitat de Trastorns alimentaris

Farmácia

Radiologia: Intervencionista, RMN, TAC.

Genètica: Diagnòstic prenatal

Rehabilitació i Fisioteràpia

Geriatria

Reumatologia

Hematologia: Banc de sang

Trasplantaments

Immunologia

Traumatologia adults

Medicina Intensiva

Traumatologia Infantil

Medicina Interna: Medicina Infecciosa

Unitat de Cures Pal·liatives

Medicina Nuclear

Urgències

Medicina Preventiva

Urologia : Litotrícia


 
requisits e-mail crédits cerrar