Activitat
Accessibilitat
Activitat
Casuística
Objectius
[Casuística]

L'estada mitjana bruta de l'any 2001 va ser 97.4 i la depurada 6.96  El pes mitjá  es va mantenir en 1.46 i l'HUSD va ser un 4% més eficient que l'any anterior

INDICADORS

2000

2001

% desvon.

Altes totals

35.839

35.688

-0,4

% altes codificades

98

97,4

-0,6

Estada mitjana bruta

7,47

7,89

5,6

Estada mitjana depurada

6,62

6,96

5,1

Mitjana  diagnòstics per alta

3,79

3,66

-3,4

Pes mitjá

1,46

1,46

0,0

% GRD quirúrgics

30,4

28,67

-5,7

% GRD mèdics

69,6

70,68

1,6

% GRD inespecífics

0,86

0,65

-24,4

INDEXS FUNCIONALS

2000

2001

Índex de complexitat

0,98

1,00

IEMA/ HUSD

0,95

0,96

IMPACTE ESTADES

En conjunt, i respecte al Grup IV d'hospitals de l'INSALUD, es va mantenir la millora del funcionament de l'HUSD en relació amb les estades, tenint en compte que durant  l'any 2001 es van estalviar 7969.4 estades.

IMPACTE EN ESTADES

-7969,4

Estades estalviades

-19420,73

Estades consumides

11451,33

 

25 GRD MÉS FREQÜENTS ANY 2001

GRD

CDM

T

DESCRIPCIÓ

N

%

Est

%

EM

%extr

EMd

373

14

M

PART VAGINAL s/DIAGNOSTIC COMPLICAT

1.912

5,60

5.232

1,90

2,70

3,40

2,60

410

 

M

QUIMIOTERÀPIA

1.431

4,20

1.157

0,40

0,80

1,00

0,60

372

14

M

PART VAGINAL amb DIAGNOSTIC COMPLICAT

1.010

3,00

3.438

1,30

3,40

3,10

3,10

035

01

M

ALTRES TR S.NERVIÓS s/CC

618

1,80

1.369

0,50

2,20

10,00

1,10

430

19

M

PSICOSI

577

1,70

6.277

2,30

10,90

4,20

8,40

541

04

M

TR RESPIRAT #INFECC/BRONQUITIS/ASMA,c/CC MAJOR

475

1,40

5.163

1,90

10,90

4,60

9,60

015

01

M

ICTUS TRANSITORIS (AIT)

456

1,30

5.310

2,00

11,60

13,60

8,80

125

05

M

TR.CIRCUL.#IAM, c/CATETERISME ,s/DIAGN.COMPLIC.

456

1,30

1.745

0,60

3,80

9,20

2,30

127

05

M

INSUFICIÈNCIA CARDÍACA / SHOCK

430

1,30

4.476

1,70

10,40

5,80

8,90

112

05

Q

PQ CARDIOVASCULARS PERCUTANIS #IAM/ICC/SHOCK

354

1,00

1.612

0,60

4,60

8,80

3,20

209

08

Q

PQ ARTIC.MAJORS/REIMPL MEMBRE,EEII, s/INFECC

340

1,00

4.263

1,60

12,50

5,90

10,60

183

06

M

ESOFAGIT/GASTROENTERIT/ALTRES DIAG DIG >=18 s/CC

324

0,90

1.846

0,70

5,70

5,20

4,90

371

14

Q

CESSÀRIA s/CC

315

0,90

1.827

0,70

5,80

3,50

5,40

775

04

M

BRONQUITIS/ASMA, <18 s/CC

310

0,90

1.480

0,50

4,80

3,20

4,40

014

01

M

TR. ESPECIFICS CEREBROVASCULARS, # AIT

299

0,90

4.116

1,50

13,80

9,40

9,80

143

05

M

DOLOR TORÀCIC

280

0,80

1.639

0,60

5,90

3,90

5,30

088

04

M

MAL. PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

279

0,80

2.455

0,90

8,80

4,30

7,80

381

14

Q

AVORTAMENT c/LEGRAT O HISTEROTOMIA

277

0,80

574

0,20

2,10

4,30

1,90

167

06

Q

APENDICECTOMIA s/DIAGN PRAL. COMPLICAT s/CC

262

0,80

1.037

0,40

4,00

2,70

3,70

383

14

M

ALTRES  DIAGNOSTICS PREPART A/COMPLICACIONS MED

250

0,70

1.035

0,40

4,10

11,20

3,20

219

08

Q

PQ EEII/HUMER,#(MALUC/PEU/FÉMUR),>=18 s/CC

249

0,70

2.016

0,70

8,10

5,60

7,00

175

06

M

HEMORRÀGIA GASTROINTESTINAL s/CC

241

0,70

1.358

0,50

5,60

5,40

5,00

777

06

M

ESOFAGIT/GASTROENTERIT/MISCEL DIGEST, <18 s/CC

232

0,70

980

0,40

4,20

12,90

3,20

208

07

M

MALALTIA TRACTE BILIAR s/CC

222

0,60

1.526

0,60

6,90

3,60

6,10

089

04

M

PNEUMÓNIA SIMPLE / PLEURITIS, >=18 c/CC

219

0,60

2.425

0,90

11,10

5,90

9,40

N: Nombre de casos

% : percentatge sobre el total de l'Hospital

EST: Estades

EM: Estada Mitjana

EMd: Estada Mitjana depurada

PR: Pes relatiu


 
requisits e-mail crédits cerrar