Organització
Comissions Hospitalaries
Òrgans
de Govern
Organigrama
[Comissions Hospitalaries]
ÒRGANS COL.LEGIATS I DE PARTICIPACIÓ
COMISSIÓ LOCAL SEGUIMENT
D’INCENTIUS
JUNTA TÈCNICO-ASSISTENCIAL

President
Sra. María Ibars Alonso
Vocals
Sr. Juan Sanz Guijarro
Sra. Encarnación Ruedas Ponce
Sra. MĒ Pilar Rodríguez García
Sra. Elena Villaverde Bellido
Sra. Soledad Gallardo
Sr. Félix Mata Fuentes
Repr. Sind. SATSE
Repr. Sind. CC.OO
Secretària
Sra. Cristina Casas Tarragó


 

President
Sr. Luis Alegre Latorre
Vocals
Sr. Juan Serra Devecchi
Sr. Juan Fernández Náger
Sr. José A. Soro Gosálvez
Sr. Alvar Agustí García-Navarro
Sr. José Pardo Masferrer
Sra. Juana MĒ Román Piñana
Sr. Manuel Usandizaga Capalsoro
Sra. Encarna Ruedas Ponce
Sr. Lucio Pallarés Ferreres
Sr. Ramón Salinas García
Sr. Enrique González Giraldo
Sr. Jose MĒ del Valle Millán
Sr. Francisco J. Mestre Mestre
Sra. Magdalena Moya Quintero
Sra. MĒ Teresa Perez Boigas
Sra. Antonia Arbona Roda
Secretari
Sr. Antonio Galmés Llodra

COMISSIÓ MIXTA COMISSIÓ CENTRAL DE GARANTIA DE QUALITAT
President
Sr. Luis Alegre Latorre
Vocals
Sr. Juan Serra Devecchi
Sr. Juan Fernández Náger
Sr. José A. Soro Gosalvez
Sr. Alvar Agustí García-Navarro
Sr. José Pardo Masferrer
Sr. Manuel Usandizaga Calparsoro
Sra. Juana MĒ Román Piñana
Sr. Antonio Galmés Llodrá
Sr. Ramón Salinas García
Sr. Enrique González Giraldo
Sr. José MĒ del Valle Millán
Sr. Francisco J. Mestre Mestre
Secretari
Sr. Lucio Pallarés Ferreres
President
Sr. Luis Alegre Latorre
Vocals
Sra. Encarnación Ruedas Ponce
Sr. Juan Sanz Guijarro
Sra. Francisca Comas Gallardo
Sr. Carles Corominas Roura
Sr. Alejandro Forteza Coscosjuela
Sr. Carlos Montero Romero
Sra. Ana Salas Aparicio
Sr. Jordi Ginés Rubio
Sr. Francesc Puigventós Latorre
Sr. Alvar Agustí García-Navarro
Sr. Carlos Gutierrez Sanz-Gadea
Sr. Pedro Marsé Milla
Sra. Olga Delgado Sánchez
Sra. Angela Tumbarello Casciola
Sra. Soledad Gallardo Bonet
Secretari
Sr. Félix Mata Fuentes
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT COMISSIÓ DE SEGUIMENT
D’ACORDS DE CONTRACTACIÓ,
MOBILITAT, PROMOCIÓ INTERNA
I CESSAMENTS

President
Sra. Trinidad Ferragut Got
Vocals
Sr. Juan Serra Devecchi
Sra. Pilar Rodríguez García
Sr. Joan Veny Femenias
Sra. Manuela Botella Martínez
Sr. Miguel Moyá Quintero
Sr. Juan de Dios Torres Gómez
Sr. Jaime Pou Moll (CC.OO)
Sra. Dolores Mora (CC.OO)
Sr. Emili Gayá (CC.OO)
Sra. Isabel Miralles (UGT)
Sra. Virtudes Coll (UGT)
Sra. MĒ José Hernández (SATSE)
Sra. Pilar Martínez (SAE)
Secretaris
Sr. Jaume Coll Morey
MĒ Antònia Galmés

Presidenta
DĒ Pilar Rodríguez García
Vocals
DĒ Encarnación Ruedas Ponce
D. Virgilio Medina Jiménez
DĒ Elena Villaverde Bellido
D. Salvador Moreno Berenguer
DĒ Isabel Pascual Gelabert
DĒ Isabel Miralles Oyaregui
DĒ Asunción Gómez Colinas
D. Antonio Jesús García Morell
D. Miguel Herranz Bonet
DĒ Manuela Márquez Torres
DĒDolores Calderón Chouquet
DĒ Maria José Hernández Veiga
Secretari:
D. Guillermo Coll Torres

COMITÈ D’EMPRESA COMISSIÓ GARANTIA DE QUALITAT DE MEDICINA NUCLEAR
President
Sr. Domingo Riutort Perelló
Vicepresident
Sr. Andrés Forteza Gelabert
Vocals
Sr. Antonio J. Fuster Ferragut
Sra. Catalina Servera Llaneras
Sra. Josephine Rebecca Pullan
Sra. María Fca. Simonet Salas
Sra. Rosa Montiel García
Sr. Valentín Rojas de Teba
Sra. Carmen López Cáceres
Sra. Ana MĒ Ramón de María
Sra. Concepción Cañas González
Sra. MĒ Violeta González Martín
Sra. Dolores Jorda Forteza
Sra. Isabel Miralles Oyaregui
Sra. Carmen Pacheco Baro
Secretària
Sra. Catalina Planas Campoy
President
Sr. Juan Serra Devecchi
Vocals
Sr. Félix Mata Fuentes
Sr. Juan Font Gelabert
Sra. Clara García Mendoza
Sr. Alberto Peñafiel Ramírez
Secretaris
Sra. Cristina Peña Viloria
Sr. Fernando Vega Martínez
COMISSIÓ GARANTIA DE QUALITAT DE RADIOTERÀPIA JUNTA DE PERSONAL DE L’INSALUD

President
Sr. Juan Serra Devecchi
Vocals
Sr. José Pardo Masferrer
Sra. Ana Mena Romero
Sr. Agustí Fernández Mallo
Sra. Clara García Mendoza
Sr. Félix Mata Fuentes
Secretari
Sr. Juan Font Gelabert


Presidenta:
Bel Pascual Gelabert
Vicepresident:
Manel Garcia Beneyto
Secretari:
Guillem Ramis Canyelles
Membres:
José Antonio Rojas Pizarro
Jaume Ochogavía Cànaves
Miquel Bueno Centurión
Franscesca Canyelles Cardell
Miquel Fransces Llamas Cànaves /
MĒ Dolores Fernández Pérez
Dolors Mora Burgos
Francisco Calvo Alcalá
Eugenio I. Suárez Garcia
Caterina I. Gual Catany
Miguel Herranz Bonet
Manuel Beltrán Moreno
Consol Bonnin Soriano
Constantino Garcia Gutierrez
Maria Dolores Calderón
Maria José Hernandez Vega
Mariano Bujosa Ripoll
Miquel Monserrat Quintana
Teresa Serra Farell
Miguel Lázaro Ferrervela
Manuela Márquez Torres
Magdalena Fullana Puig
Maria Asunción Gómez Colinas
Concepción Francisco Ruiz

COMISSIÓ DE FARMÀCIA COMISSIÓ D'HISTÓRIES CLÍNIQUES
President
Sr. Juan Serra Devechi
Vocals
Sr. Ferrán Barbé Illa
Sra. MĒ Antonia Barroso Navarro
Sr. Fernando Barturen
Sr. Agustí Carme Rauet
Sr. Andrés Carrillo López
Sra. Ana Escrivá Torralba
Sra. Carmen Jiménez Sánchez
Sra. María Leyes García
Sr. Javier Martín Broto
Sr. Andrés Novo García
Sr. Manuel Tomás Barberán
Secretari
Sr. Francesc Puigventós Latorre
President
Sr. Carlos Campillo Artero
Vocals
Sra. Esther Antón Valentí
Sr. Antonio Arrivi García-Ramos
Sra. Aina Rotger Briones
Sr. Juan Pérez Ferron
Sr. Ismael Font Andreu
Sr. Miguel Reyero Cortina
Sr. Ramón Salinas García
Sr. Joan Veny Femenias
Sra. Petrina Llull Caldentey
Sra. Patricia Gómez Picard
Secretari
Sr. Carles Corominas Roura
COMISSIÓ DE MORTALITAT COMISSIÓ DE NUTRICIÓ ARTIFICIAL
President
Sra. Isabel Usandizaga
Vocals
Sr. Carlos Campillo Artero
Sr. Félix Mata Fuentes
Sr. Carlos Montero Romero
Sr. Ignacio Sanpera Trigueros
Sra. Esther Amengual Real
Sr. Rafael Ramos Asensio
Sr. Marcelo Sistí Medenica
Sr. Alberto Pagán Pomar
Sr. Herminio Manzano Alemany
Sr. Bartomeu Siquier Mascaró
Secretari
Sr. Julio Velasco Roca
President
Sr. Pedro Marsé Milla
Vocals
Sra. Concepción Fernández Estivariz
Sra. Consuelo Galiana Ferre
Sr. Juan Riera Oliver
Sr. Juan Ramón Urgeles Planella
Sr. Juan Bargay Lleonart
Sr. José Noguera Camps
Sr. Antonio Rosell Camps
Sra. Juana Paradía Palos
Sra. Begoña Alonso Zulueta
Sra. Encarnación Ruedas Ponce
Secretària
Sra. Francisca Comas Gallardo
COMISSIÓ D’HEMOTERÀPIA I
TRASFUSIÓ
COMISSIÓ DE TEIXITS I TUMORS
President
Sr. Juan Serra Devecchi
Vocals
Sra. Antolina Alomar Ribas
Sr. Antonio Amengual Piza
Sr. Juan Besalduch Vidal
Sr. Juan Pablo Garrido Pastor
Sr. Antonio Galmés Llodrá
Sr. Bernardo Galmés Sureda
Sr. José MĒ López de Carlos
Sr. Enrique Manuel Rimbau Muñoz
Sr. José MĒ Polo Ferrer
Sr. Ramón Salinas García
Sr. Sergio Marcelo Sisti Medenica
Sra. Catalina Truyols Juan
Sra. Teresa Frau Gayá
Secretari
Sr. Alejandro Forteza Coscojuela
President
Sr. Juan Serra Devecchi
Vocals
Sr. Juan Torrecabota Pagès
Sr. Javier Martín Broto
Sr. Juan J. Bargay Lleonart
Sr. Ramón Canet Ribas de Pina
Sr. Antonio Obrador Adrover
Sr. Jorge Morlans Trolliet
Sr. Juan Bregante Ucedo
Sra. Amparo de Juan Carrasco
Secretària
Sra. Amparo de Juan Carrasco
COMISSIÓ DE TRASPLANTAMENT COMISSIÓ DE DOCÈNCIA
DE POSTGRAU
President
Sr. Luís Alegre Latorre
Vocals
Sra. Nuria Matamoros Flori
Sr. Bernat Sureda Ramis
Sra. Encarnación Ruedas Ponce
Sr. Julio Velasco Roca
Sr. Julio Marco Franco
Sr. Mariano Ozonas Moragues
Sr. Pablo Garrido Pastor
Sr. Manuel Blázquez Mulero
Sr. Jose L. Olea Vallejo
Sr. Juan Vidal Puigserver
Secretari
Sr. Pedro Marsé Villa
Cap d’Estudis:
Sr. Carlos Gutierrez Sanz-Gadea
Vocals
Sr. José MĒ Mateos Poch
Sr. Lucio Pallarés Ferreres
Sr. José Ignacio Ayestarán Rota
Sr. Jordi Forteza-Rey Borralleras
Sr. Julio Rifá Ferrer
Sra. Nieves Nieto del Rincón
Sr. Miguel Reyero Cortina
Sr. Juan Ant. Pérez Artigues
Sr. Fco. Jesús Mestre Mestre
Sra. Carmen Bellod Cavanna
Sra. Inés Minguez Duato
Sra. Susana Sánchez Pérez
Sr. David Cremer Luengos
Sr. Juan Manuel Casanova Sandoval
Secretària
Sra. Francisca Mas Verger
COMISSIÓ D’INFECCIÓ HOSPITALÀRIA
I POLÍTICA D’ANTIBIÒTICS
COMITÈ DE COMUNICACIÓ
President
Sra. Ana Salas Aparicio
Vocals
Sr. Antonio Alomar Rotger
Sr. Juan Carlos de Carlos Vicente
Sr. Ricardo Jordá Marcos
Sr. Pascual Lozano Vilardell
Sr. Alberto Pagán Pomar
Sra. Mariona Marrugat Brossa
Sr. Francesc Puigventós Latorre
Sr. Jorge Reina Prieto
Sr. Jaime Sauleda Roig
Secretària
Sra. Olga Hidalgo Pardo
President
Sra. María Ibars Alonso
Vocals
Sr. Luis Alegre Latorre
Sr. Juan Serra Devecchi
Sr. Félix Mata Fuentes
Sr. Juan Fernández Náger
S. Juan Sanz Guijarro
Sra. Encarnación Ruedas Ponce
Sra. Nieves Collantes Sobremazas
Sra. Pilar Rodríguez García
Sra. Angela Tumbarello Casciola
Secretari
Sr. Bartolomé Ramón Nicolau

 
requisits e-mail crédits cerrar