Docència
Infermeria
Gestió
Médica
[Formació continuada Àrea de Gestió]

ACTIVITAT

ADREÇAT A

NÚM. ASSIST.

NÚM. HORES

PrevenciónRiscs laborals

Curs Prevenció riscs laborals

Curs Prevenció riscs laborals nivell basic

Zeladors: Prevenció de Riscs Laborals

Cursos específics Servei d’UCI i d’Edifici SUBM:

P.R: ordre, neteja, emmagatzament

PRL en conductors de carretons

PRL en movilizació de pacients

Riscs higiénics: contaminants químics

Riscs higiénics: contaminants físics

Estrés laboral

Quadres intermedis inf. i no Sanitaris

Membres dels Comités de Seguretat i Salut

Zeladors

Personal d'UCI i de l'Edifici de Subministres

Personal de magatzems i farmàcia

Personal d'UCI

Personal d'UCI

Personal d'UCI

Encarregats de torn, Caps de grup, Caps de Secció

31

30

30

35

12

32

19

10

25

20

50

10

1

1

1

1

1

5

Comunicació:

Noves técniques de Comunicació i millora en l'atenció al pacient

Relacions amb pacients i familiars

Zeladors millora en l'Atenció al pacient

Intel·ligéncia emocional en les relacions humanes

Aux. admtius. Zeladors, metges residents, aux.. inf.

Aux. admtius, zeladors i personal en contacte amb el client

Zeladors i personal interessats a promocionar-se.

Responsables de Servei i quadres intermedis

30

30

30

25

30

30

10

30

Informàtica:

Curs Internet

Curs Windows

Curs Informàtica: Windows i Word

Aux. administratius, zeladors, etc.

Personal no Sanitaris

Auxiliars administratius

16

16

16

12

30

20

Llengües

Català: Nivell A1-A2

Nivell A3-A4

Nivell B

Nivell C

Nivell D

Nivell E

Tot el personal de l'Hospital

147

420

ACTIVITAT

ADREÇAT A

Núm. PER.

Núm. HORES

Específics:

El paper del zelador en l'org.hospitalària

Zeladors i personal interessats en promocionar-se

30

10

Secretàries de Direcció:

Organització del treball administratiu

Org. d'arxius, documentació i bases de dades

Atenció telefónica

Auxiliars administratius

Auxiliars administratius

Auxiliars administratius

16

17

16

10

10

10

TOTAL

 

604

712

SESSIONS FORMATIVES I INFORMATIVES DE LA DIVISIÓ DE GESTIÓ

Núm.

SERVEI

TEMA A DESENVOLUPAR

ADREÇAT A

PONENTS

1

Facturació

Servei de Facturació- Cobraments i concerts

Tot el personal de l'Hospital.

Juan Roselló

2

Admissió

El servei d'Admissió.- Activitats fonamentals

Tot el personal de l'Hospital.

Dr. Ismael Font i Dra. Andrea Izquierdo

PARTICIPACIÓ EN JORNADES, CONGRESSOS, TAULES RODONES.

TÍTOL

AUTORS

 

LLOC

PONENTS

Facturació per processos.

Torres, Juan de Dios

II Xornadas gallegues de xefes i persoal subalterno do SEGAS

La Corunya 22 a 25 de maig

Comunicació: J. de Dios Torres.Cap de Personal Subaltern

Nous models de capacitació

Herranz , MŲ  Carmen; Rodr¯guez, M. Pilar

II Xornadas galegas de xefes i persoal subalterno do sergas

La Corunya 22 a 25 de maig

Ponéncia: Carmen Herranz. Responsable Formació Pers. No sanitari


 
requisits e-mail crédits cerrar