Activitat
Accessibilitat
Activitat
Casuística
Objectius
[Objectius 2001 - Contracte de Gestió]

El contracte de gestió és el marc de relació que s´estableix entre l´Hospital Universitari Son Dureta i els Serveis Centrals de l´Insalud. Marca les pautes i els objectius assistencials, de qualitat i de finançament que l´Hospital ha de desenvolupar durant l´any.
Malgrat ser el contracte de gestió de l´any 2001 més exigent que el de l´any 2000, L´HUSD fou més eficient que el conjunt d´hospitals del grup V de l´Insalud.

OBJECTIUS PRINCIPALS D'ACTIVITAT I LA SEVA CONSECUCIÓ
ACTIVITAT HOSPITALITZACIÓ

Objectiu 01

Activitat 01

% Desviació

Llits funcionals

915

899

-1,75

Altes

35.000

35.688

1,97

Estada mitjana

7,47

7,75

3,75

Pes mitjá

1,46

1,46

0,00

IEMA

0,98

0,96

-2,04

ACTIVITAT QUIRÚRGICA

Intervencions Hospitalitzades Programades

7.700

7.460

-3,12

Cirurgia Ambulatòria Programada

5.100

7.930

55,49

Intervencions quirúrgiques facultatius propis

4.725

3.843

-18,67

Altres processos quirúrgics ambulatoris (en consultes)

6.350

3.578

-43,65

Demora mitjana

55

68

23,64

CONSULTES EXTERNES

Primeres visites

190.000

187.084

-1,53

Visites successives

342.000

365.622

6,91

Successives/primeres

1,80

1,95

8,57

Demora mitjana

15

29

93,33

URGÈNCIES

Urgències no ingressades

123.480

129.108

4,56

Urgències totals

147.000

152.740

3,90

Urgències / dia

403

418

3,90

HOSPITAL DE DIA

Tractaments oncohematològics

6.000

6.872

14,53

Tractaments SIDA

1.100

784

-28,73

Tractaments mèdicoquirúrgics

4.900

2.116

-56,82

Total tractaments

12.000

9.772

-18,57

EXTRACCIONS

Extracció renal bilateral

8

0

-100,00

Extracció multiorgánica

18

1

-94,44

Extracció multiteixits

8

0

-100,00

Extracció renal bilateral + multiteixits

16

1

-93,75

Extracció multiorgánica + multiteixits

26

8

-69,23

HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI

Número d'ingressos

210

128

-39,05

INDEXOS FUNCIONALS

Índex de complexitat

----

1,00

IEMA/ HUSD 2001

0,98

0,96

-1,78

IMPACTE EN ESTADES

Impacte en estades

----

-7.969,40

Estades estalviades

----

-19.420,73

Estades consumides

----

11.451,33


 
requisits e-mail crédits cerrar