Organització
Comissions Hospitalaries
Òrgans
de Govern
Organigrama
[Organs de Govern]
Comitè Executiu
 
President  

Sr. Sergio Bertrán Damián (fins al 28.02.01)
Dra. María Ibars Alonso (des de 05.04.01)

Director Gerent
Vocals  
Dr. Francisco Cárceles Guardia (fins al 30.04.01)
Dr. Luis Alegre Latorre ( des de l'1.06.2001)
Director Mèdic
Sr. Juan Sanz Guijarro Director de Gestió
Sra. Encarnación Ruedas Ponce Directora d'Infermeria
Dr. Ginés Martínez Pina Subdirector Mèdic
Dr. Juan Fdez Náger Subdirector Mèdic
Dr. Juan Serra Devechi Subdirector Mèdic
Dr. Luis Alegre Latorre (fins al 31.05.01) Subdirector Mèdic
Dr. Carlos Campillo Artero ( des de 16.07.01) Subdirector Mèdic
Dra. María Ibars Alonso (fins al 30.01.01) Subdirector Mèdic
Sr. Alex González González (fins al 14.11.01) Subdirector d’Enginyeria i Infraestructura
Sr. Santiago Pérez González (des de 15.11.01) Subdirector d'Enginyeria i Infraestructura
Sr. Manuel Palomino Chacón Subdirector Logística i d’Aprovisionament
Sra. MĒ Pilar Rodríguez García Subdirectora de RR.HH
Sra. Anabel de Diego Sachetich Subdirectora d'Infermeria
Sra. Nieves Collantes Sobremazas Subdirectora d'Infermeria
Sr. Salvador Moreno Berenguer Subdirector d'Infermeria
Dr. Félix Mata Fuentes Coordinador de Qualitat
Sra. Angela Tumbarello Casciola Cap de Servei d’Atenció al Pacient
Sr. Bartomeu Ramón Nicolau Unitat de Comunicació
Secretari  
Sra. MĒ Antonia Capó Beltrán Cap de Servei d’Administració Perifèrica

 
requisits e-mail crédits cerrar