Estructura
Estructura
Recursos
Humans

Recursos
Materials

[Recursos Humans ]

Categoria

2.001

 

Categoria

2.001

Director Gerent

1

 

Picapedrers

3

Director Mèdic

1

 

Treballadors Socials

7

Director de Gestió

1

 

Biòlegs

4

Director d'Infermeria

1

 

Calefactors

15

Subdirector Mèdic

4

 

Capellans

0

Subdirector de Gestió

2

 

Fusters

4

Subdirector d'Infermeria

3

 

Zeladors

266

Total Personal Directiu

13

 

Cuiners

11

Facultatius Jerarquitzats

458

 

Conductors

8

Facultatius de Contingent

68

 

Costureres

11

Residents

128

 

Delineants

1

Total Personal Facultatiu

654

 

Electricistes

11

Auxiliars d'Infermeria

755

 

Encarregats d'Equip

7

Infermera en Cap d'atenció al pacient

1

 

Lampistes

8

Infermeres

904

 

Fotògrafs

2

Fisioterapeutes

23

 

Grup Administratiu

34

Matrones

25

 

Grup Auxiliar Administratiu

278

Supervisores d'àrea

10

 

Grup de Gestió

9

Supervisores d'unitat

57

 

Grup Tècnic

6

Tècnics especialistes de serveis centrals

136

 

Governantes

12

Terapeuta ocupacional

1

 

Enginyers Superiors

1

Total Personal Sanitari No Facultatiu

1.912

 

Enginyers Tècnics

2

Personal jubilat l'any 2.001 per categories:

   

Jardiners

3

Aux. Administratius

1

 

Caps de personal subaltern                 

2

Aux. d'Infermeria

10

 

Bugaderes

35

Zeladors

6

 

Netejadores

10

Costureres

1

 

Mestres industrials

3

Infermeres

2

 

Mecànics

14

Facultatius

1

 

Monitors

1

Cuiners

1

 

Operadors de màquina d'imprimir

4

Electricistes

1

 

Perruquers

1

Fisioterapeutes

1

 

Peons

4

Calefactors

1

 

Personal Tècnic

4

Telefonistes

1

 

Ajudants

105

Total Personal jubilat

26

 

Pintors

5

PERSONAL  DIRECTIU

13

 

Planxadores

17

PERSONAL  FACULTATIU

654

 

Professors de logopèdia

2

PERSONAL SANITARI  NO  FACULTATIU

1912

 

Psicòlegs

2

PERSONAL  NO  SANITARI

932

 

Químics

2

PERSONAL  JUBILAT

26

 

Telefonistes

18

TOTAL 

3537

 

Total  Personal  no sanitari

932


 
requisits e-mail crédits cerrar