Memòria 2001
[Presentació]
En moltes ocasions ens oblidem de les petites coses de cada dia i ens centrem en xifres i estadístiques, allunyant-nos de la part humana que ha de tenir la labor de tot hospital. M’agradaria que quan llegíssiu aquesta memòria es tingués en compte que darrere cada dada, cada xifra hi ha tota la feina i l’esforç de milers de persones que treballen cada dia per donar la millor assistència sanitària possible.
L’Hospital Universitari Son Dureta durant tota la seva trajectòria ha volgut estar a prop del ciutadà, recolzant-lo en els moments difícils que apareixen durant el procés d’una malaltia i en els d’alegria quan aquesta es veu superada. Tot això no seria possible sense comptar amb un bon equip de professionals que en nombroses ocasions són el motor de tota l’organització. Perquè creiem en ells, hem de recolzar-los no tan sols amb paraules sinó també amb accions; per això hem posat en marxa una campanya de prevenció de riscos laborals i, també, hem dut a terme una millora de les retribucions salarials amb la introducció del complement específic i l’augment de la productivitat variable.
Per altra banda, un hospital amb la nostra trajectòria, quasi cinquanta anys, necessita una remodelació de les seves estructures i una renovació tecnològica constant. La realització del Pla Funcional com a base del Pla Director de l’Hospital 2006 i l’esforç inversor en instal·lacions i equipament que s‘ha dut a terme enguany ha tingut aquest objectiu. Mirant al futur i avançant-nos a les necessitats que es plantegen dia a dia, s’ha dut a terme del desenvolupament d’aplicatius informàtics en la gestió de pacients, fent un esforç per reduir les demores de consultes externes i les quirúrgiques. I pensant en els nostres clients més petits hem ampliat la UCI neonatal, servei en creixent demanda.
Ésser guardonats, un any més, amb el Top 20 ha suposat una gran alegria per a tots nosaltres i un repte que ens duu a potenciar, cada vegada més, la qualitat assistencial, elaborant nuclis de qualitat que ens facin mereixedors d’aquest reconeixement.
Sens dubte, ha estat un any llarg en el qual hem demostrat una gran capacitat d’adaptació als reptes que ens han plantejat diàriament, hem treballat amb visió de futur i conscients dels canvis que podrien sorgir en el moment de les transferències sanitàries d’aquesta comunitat.
Per a finalitzar, voldria posar de relleu que la memòria no és més que una forma de tancar, en un moment determinat, les tasques que s’han fet de forma contínua durant tot l’any. Arriba el moment de l’anàlisi de la feina feta, de la reflexió sobre el punt en què ens trobem, per tal de començar el camí cap a on volem anar en el futur.

 

 
requisits e-mail crédits cerrar