Memòria Hospital Universitari Son Dureta

D.L. PM-01761-2003

Confecció i revisió de dades

Bartomeu Ramon Nicolau
Gerència
Hospital Universitari Son Dureta


Revisió i traducció al catala

Joana M. Sampol
Apol·lònia M. Monserrat
Servei Lingüístic.
Hospital Universitari Son Dureta

Disseny CD-ROM i suport

Joan A. Company
Servei d'Audiovisuals. Hospital Universitari Son Dureta

Fotografia

Antoni Bauzá. Agustín Martínez. Joan A. Company
Servei d'Audiovisuals. Hospital Universitari Son Dureta

Coordinació

Bartomeu Ramon Nicolau
Servei d'Audiovisuals. Hospital Universitari Son Dureta


Copyrigth ©Hospital Universitari Son Dureta. Andrea Doria 55. Palma de Mallorca

www.hsd.es - email: secredir@hsd.es