Joves Família Escola Clínics
  • Aquí pots trobar informació sobre salut mental i accés a diferents recursos per a una vida saludable.
  • Informació sobre diferents aspectes de salut mental que poden afectar als vostres fills.
  • Principals dificultats dels infants i joves amb problemes de salut mental i orientacions educatives.
  • Orientació i accés a informació clínica per a una bona intervenció amb infants i joves amb problemes de salut mental.