INFOJOVE

Infojove és el Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ), adscrit a la Direcció General de Joventut de la Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears, és el representant de la comunitat autònoma de les Illes Balears en les tasques de coordinació, col·laboració i cooperació amb tots els serveis que integren la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove. Hi pots trobar informació sobre tots els àmbits que poden afectar i interessar als joves.