Joves
Família
Escola
Clínics

INFODROGUES ILLES BALEARS

PADIB (Pla d'accions i drogodependències de les Illes Balears). És el servei que ofereix la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears per resoldre qualsevol qüestió sobre drogues i altres adiccions. Disposa del servei CRIDA (Centre de Resposta Immediata sobre Drogodependències i altres Adiccions). Telèfon CRIDA: 902 075 727, de dilluns a divendres, de 9:00 h a 15:00 h (sense interrupció).