LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ EMOCIONAL A L'AULA.

El paper del professorat en qualsevol procés educatiu és molt important i ho és més encara en l’educació socioemocional i en valors, perquè necessàriament ha de ser un referent per als alumnes i un model d’actuació.

L’educació en emocions és una de les més importants tasques pendents a la nostra societat, havent quedat relegada dins el sistema educatiu, on s’ha prioritzat el desenvolupament cognitiu. Goleman (1995) es refereix als elevats costos de l’analfabetisme emocional, entre els que inclou la depressió, ansietat, estrès, trastorns d’alimentació, abús de drogues, suïcidis,...

Tenint això en compte, i convençuts de la seva implicació, podem parlar de l’educació emocional com una eina molt potent de prevenció, bàsica a treballar dins el sistema educatiu.

 

Els objectius de l’educació emocional es poden resumir en els següents:

 • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions i identificar les emocions dels altres.
 • Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions. 
 • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives. 
 • Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives. 
 • Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se. 
 • Adoptar una actitud positiva davant la vida.
 • Desenvolupar la capacitat per poder controlar l’estrès, l’ansietat i els estats depressius. 
 • Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu. 
 • Potenciar la capacitat per l’alegria i el sentit de l’humor. 
 • Desenvolupar la capacitat per a demorar recompenses immediates a favor d’altres de major nivell a llarg termini. 
 • Desenvolupar la resistència a la frustració.

Què aconseguirem a més a més?

 • Augmentar les habilitats socials i les relacions interpersonals satisfactòries.
 • Disminuir els pensaments autodestructius.
 • Millorar l’ autoestima.
 • Disminuir l’índex de violència i agressió, així com la conducta antisocial o socialment desordenada.
 • Millorar el rendiment acadèmic. 
 • Disminuir la iniciació en el consum de drogues.
 • Millorar l’adaptació escolar, social i familiar. 
 • Disminuir la tristesa i simptomatologia depressiva, l’ansietat i l’estrès. 
 • Disminuir els desordres relacionats amb el menjar.

Per tot això necessitem professorat emocionalment competent i una implicació dels governs per veure més enllà de la necessitat de desenvolupar competències cognitives i pensar en l’èxit professional, botant-se el pas previ i fonamental de pensar que per arribar a aquella finalitat necessitem persones sanes emocional i afectivament. Necessitem nins i joves segurs i amb habilitats personals i socials per fer front a la vida!