INFORMACIÓ PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT

TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE (FORMACIÓ CONTINUADA IBSMIA 28 DE NOVEMBRE DE 2018)
 
FORMACIÓ EN SALUT MENTAL PER A PEDIATRES I ENFERMERIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, 2018
 
GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA