Joves Família Escola Clínics
 • Aquí pots trobar informació sobre salut mental i accés a diferents recursos per a una vida saludable.
 • Informació sobre diferents aspectes de salut mental que poden afectar als vostres fills.
 • Principals dificultats dels infants i joves amb problemes de salut mental i orientacions educatives.
 • Orientació i accés a informació clínica per a una bona intervenció amb infants i joves amb problemes de salut mental.

 

 

UNITAT D'IDENTITAT DE GÈNERE INFANTIL-ADOLESCENT I ADULTS

Recentment s’ha posat en marxa, en el sistema públic de salut de les Illes Balears la Unitat d'Identitat de Gènere Infantil-Adolescent i Adults. Es tracta d’un servei d’atenció, orientació, assessorament i/o acompanyament psicoterapèutic per als infants, adolescents i adults quan el sexe, sentit i expressat, no es correspon amb l’atribuït en el naixement. És el que anomenem la transsexualitat.

El dispositiu s’ha creat seguint les bases de les principals recomanacions i estàndards assistencials nacionals i internacionals, centrant-se en una intervenció despatologitzant, desestigmatitzant i amb perspectiva de gènere.

Els objectius específics principals a desenvolupar, d'aquest dispositiu que proposem i considerem necessari implementar, hauran de consistir en:

 • Protocol·litzar i estandarditzar actuacions d'orientació, assessorament, acompanyament, coordinació i/o terapèutiques amb les persones usuàries del dispositiu, les seves famílies i/o l’entorn, segons cada cas en particular.
 • Desenvolupar un pla d'accions formatives i de sensibilització dirigides a professionals sanitaris d'Atenció Primària i/o Especialitzada, per a l'adequada detecció, abordatge, facilitació de les corresponents derivacions i recomanacions.
 • Implementar la coordinació amb els diversos serveis de salut que intervenen en el procés d'adaptació i desenvolupament de les persones transsexuals com ara: pediatria especialitzada en endocrinologia pediàtrica, endocrinologia d'adults, cirurgies, etc.
 • Generar espais de coordinació i comunicació amb els serveis o dispositius d'intervenció externs que així pugui requerir com ara: educació, serveis socials, laborals, etc.
 • Desenvolupar i/o implementar en el cas de la seva existència, accions d'investigació i docència de i amb població transsexual.
 • Dissenyar i elaborar campanyes de difusió a nivell comunitari, orientades a la sensibilització i la difusió del coneixement de la realitat afectiva sexual i de gènere de la població de les Illes 
 • Establir nexes de comunicació i col·laboració amb col·lectius i entitats representatives LGTBI i de familiars de i/o persones transsexuals de la nostra comunitat autònoma.

Responsable de la Unitat: Fernando Rivera

Telèfon de contacte:

 • Cita prèvia: 971 43 70 79
 • També podeu cridar al 871 20 58 80, 871 20 58 81, 871 20 58 82 (Infància i adolescència) i al 871 20 62 43 (Adults)