INSTITUT BALEAR PER A LA SALUT MENTAL DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (IBMSIA)

L’Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA) és l'organisme responsable de l'avaluació, diagnòstic i tractament de tots els infants i joves de les Illes Balears, menors de 18 anys, que tenen un trastorn mental greu. Continua llegint...