DEPRESSIÓ

 

Què és la depressió?

La depressió és un dels trastorns mentals més freqüents. S'estima que afecta entre el 3,4%-5% dels adolescents a Espanya. La depressió és molt més que una disminució de l’estat d'ànim i va acompanyada d'altres símptomes que provoquen malestar o dificultats per desenvolupar la vida quotidiana: interfereix en la capacitat de pensar, d’aprendre i de desenvolupar-se socialment i acadèmica.

 

Quins són els símptomes de la depressió?

Els símptomes de la depressió poden variar d'un infant a un altre. Els fonamentals són els següents:

 • Estat d’ànim baix, estar trist la major part del temps o tenir sentiments de desesperança.
 • Pèrdua d'interès en les activitats amb què abans es gaudia –com jugar amb les joguines favorites o amb els amics. Voler estar tot sol i avorrir-se.

Altres possibles símptomes que es poden presentar en l’infant o en l’adolescent són els següents:

 • Irritabilitat (enfadar-se fàcilment).
 • Ganes de plorar sense un motiu aparent.
 • Pèrdua d'energia o cansament.
 • Problemes de son: tenir problemes per dormir-se al vespre o no voler aixecar-se al matí.
 • Augment o disminució de la gana.
 • Dificultat per concentrar-se o problemes de memòria que afecten el rendiment escolar.
 • Sentiments d'inutilitat o de culpa.
 • Pensaments negatius, excessives crítiques cap a un mateix.
 • Idees suïcides: voler-se morir.
 • Símptomes físics com mal de cap, palpitacions cardíaques o molèsties abdominals. De vegades, aquests símptomes són l'únic motiu de consulta amb el metge.
 • Preocupacions constants, fet que pot produir ansietat i pors infundades.

Què és el que provoca una depressió?

Diferents successos poden actuar com a desencadenants de la depressió; en canvi, a vegades, la depressió apareix sense cap causa externa aparent. L'alteració en el funcionament dels neurotransmissors del cervell influeix en l'estat d'ànim, la qual cosa pot ser l'origen de la depressió. Els medicaments actuen sobre el mal funcionament dels neurotransmissors.

 

Algunes circumstàncies que augmenten el risc de depressió són les següents:

Problemes escolars, estat depressiu dels pares, experiències de pèrdues o d’estrès, soledat, canvis en l'estil de vida (canvi de país) o problemes en les relacions interpersonals (amics), situacions conflictives en l'entorn (per exemple: centre escolar, família, tracte diferent per la raça), haver patit traumes físics o psicològics, malaltia física greu o problemes crònics de salut, abús de l'alcohol o consum d’altres drogues.

 

Què es pot fer?

Sol licitar ajuda al més aviat possible a professionals qualificats. Els professionals sanitaris poden proporcionar informació i suport.

El metge d'Atenció Primària o el pediatre són, probablement, la primera persona del Servei de Salut amb qui podeu contactar, són els qui poden considerar necessària l'atenció d'un especialista en Salut Mental.

 

Té tractament?

Hi ha diversos tractaments que poden ajudar i que han provat la seva eficàcia en la depressió.

 • Tècniques d'autoajuda: coses que l’infant/l’adolescent pot fer per millorar el seu estat d'ànim, (planificar el dia; millorar la forma física; higiene del son; evitar l’estrès, l’alcohol i les drogues).
 • Teràpies psicològiques: estratègies per a millorar la depressió, tenir pensaments realistes (resoldre problemes, metes que cal assolir i millorar les relacions amb les altres persones).
 • Teràpia farmacològica: els principals fàrmacs utilitzats en el tractament de la depressió s'anomenen antidepressius. Aquests medicaments incrementen en el cervell l'activitat i els nivells de certes substàncies químiques anomenades neurotransmissors, els quals ajuden a millorar l'estat d'ànim.

La majoria dels tractaments necessiten un període de temps per obtenir resultats.

 

Com puc ajudar el meu fill?

 • Ajudau-lo a establir metes que siguin senzilles i realistes, que s'ajustin al seu estil i a la seva personalitat: Reconeixeu-li els èxits. Recordau les coses que el van ajudar en el passat. Treballau una meta cada vegada.
 • Ajudau-lo a seguir correctament el tractament.
 • Ajudau-lo a mantenir relacions socials i activitats agradables.
 • Assegurau-vos que rep una bona alimentació i que fa exercici de forma regular.
 • Col laborau amb ell perquè tengui una bona higiene del son.