TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA)

PRINCIPALS SÍMPTOMES O COMPORTAMENTS

 • Moviments repetitius no productius com oscil•lar en una posició o caminar donant voltes en una habitació.
  Passar les mans o fregar amb les mans superfícies com cadires, parets o tanques quan hi passen a prop.
  Gran resistència a les interrupcions dels moviments o de les rutines.
  Sensibilitat o sobreactivitat al tacte.
  Parlar de manera estranya: repetint les mateixes frases diferents vegades, o repetint el que li diuen (ecolàlia).
  Evitar el contacte ocular.
  Fer-se mal a ells mateixos.
  Problemes de comunicació i de manca d’interès en les interaccions socials.
  Àrees d’interès limitades.

 

ORIENTACIONS EDUCATIVES I POSSIBLES ADAPTACIONS

Identificar les necessitats de cada alumne i oferir-li els suports i les adaptacions necessàries perquè pugui obtenir bons resultats no és afavorir ni proporcionar avantatges, sinó possibilitar que pugui participar del procés educatiu amb igualtat d’oportunitats.
Un entorn de suport, una equilibrada flexibilitat i una bona coordinació entre pares, professors, equips de suport i professionals de la salut mental permetrà identificar les dificultats de l’alumne i aplicar en cada situació la millor solució.

Intervencions de comunicació:

• Promoveu el desenvolupament del llenguatge mitjançant la creació d'oportunitats per posar en pràctica les habilitats de comunicació.
• Ajudau l’alumne en la comunicació, proporcionau-li imatges que el nin pugui assenyalar quan sigui necessari. Aquestes ajudes visuals promouen l'èxit del nin en la transmissió d'idees i fomenten una experiència positiva per a tots dins l’aula.
• Reforçau el missatge amb senyals visuals. En vincular les paraules adequades amb gestos senzills, un nin pot entendre més fàcilment el missatge.
• Donau-li instruccions clares (per exemple: "Jordi, això és una adreça"). Els nins amb TEA sovint perden els senyals socials bàsics.
• Donau-li instruccions breus i amb tendresa. L’infant entén amb més facilitat les  frases curtes que les frases llargues. Les frases amb una o dues paraules funcionen bé, per exemple, digau "Tancau llibres", en lloc de "Ara, és el moment de tancar els llibres”.

Per a les intervencions socials:

• Ensenyau a l’alumne l’estructura bàsica d'una conversa. Ensenyau-li com ha de començar una conversa, com es respon a les respostes de les altres persones i com s’acaba una conversa.
• Practicau les habilitats socials. Els nins amb TEA han d'aprendre habilitats socials com a part de la seva formació bàsica. Hi ha molts d’exercicis útils i ben estudiats. Aquests exercicis poden incloure una àmplia gamma d'activitats socials habituals (com es pot arribar a l'escola i seure’s en una cadira, aixecar una mà per respondre una pregunta o compartir una joguina al pati).
• Començau amb una activitat social fàcil, i digau-li al nen que la pràctica d'aquesta habilitat serà el seu projecte especial per a la setmana. Revisau els passos (“Primer un cop d'ull a mi. Aleshores vaig dir el meu nom. Quan et mir i dic el seu nom, llavors tu pots fer la teva pregunta"). És útil proporcionar retroalimentació positiva.
• Feis representacions d’interaccions socials perquè és molt útil, també ho és llegir i revisar "històries socials" amb el nen. Hi ha històries il•lustrades dissenyades per a nins amb TEA que ofereixen lliçons reconfortants escrites en un llenguatge senzill sobre com s’ha d’actuar i què s’ha d’esperar en circumstàncies específiques. Les històries socials brinden orientació sobre situacions socials comunes i expliquen el significat de moltes interaccions quotidianes.
• Identificau les oportunitats perquè el nin treballi amb un altre estudiant
• Donau suport als esforços del nin mitjançant la designació d'un ajudant o d’un col•laborador. Un altre estudiant o una persona adulta pot ajudar-lo a l'hora d'interactuar amb les altres persones.
• Ensenyau el nin a prendre consciència dels pensaments o sentiments dels altres, aclariu les confusions que es donen quan el nin fa interpretacions literals, i ajudau-lo a comprendre l'humor i les bromes.

Per a les intervencions conductuals per tractar accions repetitives, comportaments inusuals, o interessos limitats:

• Donau prioritat a les conductes que cal abordar. Possiblement es pot prioritzar inicialment les qüestions de seguretat.
• Determinau on i quan es poden moure. Els nins amb TEA es poden haver de moure amb més freqüència que altres nins.
• Abans de començar una activitat, explicau-li les expectatives. Identificar què s’espera d’ell i com s’espera que actuï abans de les activitats no estructurades ajuda a reforçar les conductes desitjades.
• Oferiu activitats alternatives, sobretot quan el nen està experimentant una sobrecàrrega sensorial.
• Suggeriu substituir les activitats que li causen preocupació per altres activitats que siguin semblants. Proposar una alternativa diferent però semblant pot ser acceptada per al nin amb més facilitat que una activitat que no estigui relacionada.
• Assignau-li un seient que limiti les distraccions. Fer-lo seure a la part anterior de la classe pot ser útil.
• Proporcionau-li una font alternativa, menys molesta de l'activitat (pilotes de goma o tela per fregar).
• Algunes ajudes addicionals poden ajudar a reduir les distraccions o les interrupcions. Els infants amb TEA poden ser particularment sensibles als sons o per a determinats tipus de contactes. Si les cadires de l’aula fan molt de renou quan es mouen, possiblement es pot posar un coixinet o una soleta als peus de la cadira. A vegades, poden acceptar bé una abraçada ferma o una bona agafada de mans i, en canvi, no tolerar un contacte lleuger.
Per a tots els nins amb TEA:
• Animau el nin a desenvolupar intervencions amb adults. Comptar amb ell implica estratègies més reeixides i fomenta la seva capacitat de resoldre problemes.
• Desenvolupau un pla de comportament que sigui un veritable incentiu per a l'estudiant. Els mestres, els consellers escolars i els pares poden col•laborar per utilitzar uns sistemes de retribució similars a l'escola i en la llar.
• Premiau els esforços fets per un nin. Tots els grans esforços mereixen ser lloats.

La flexibilitat i un entorn de suport són essencials per a un estudiant amb un trastorn de l'espectre de l'autisme per aconseguir l'èxit a l'escola. L'escola i els pares junts poden ser capaços d'identificar patrons de problemes i de desenvolupar solucions per reduir els reptes d'un nin en aquests moments.

Podeu ampliar informació a:

Sistema Nacional de Salut.