Joves
Familia
Escola
Professionals

TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA)

PRINCIPALS SÍMPTOMES O COMPORTAMENTS

 • Moviments repetitius no productius com oscil•lar en una posició o caminar donant voltes en una habitació.
  Passar les mans o fregar amb les mans superfícies com cadires, parets o tanques quan hi passen a prop.
  Gran resistència a les interrupcions dels moviments o de les rutines.
  Sensibilitat o sobreactivitat al tacte.
  Parlar de manera estranya: repetint les mateixes frases diferents vegades, o repetint el que li diuen (ecolàlia).
  Evitar el contacte ocular.
  Fer-se mal a ells mateixos.
  Problemes de comunicació i de manca d’interès en les interaccions socials.
  Àrees d’interès limitades.

 

TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ I PER HIPERACTIVITAT (TDAH)

PRINCIPALS SÍMPTOMES O COMPORTAMENTS

El nins que pateixen un trastorn d'atenció poden:

 • Tenir una capacitat d'atenció breu i estar distrets.
 • Tenir problemes d'organització.
 • No prestar atenció als detalls.
 • Ser incapaços de mantenir l'atenció.
 • Tenir problemes per escoltar i per estar atents encara que se'ls parli directament a ells.
 • No acabar les tasques.
 • Cometre molts d’errors.
 • Perdre objectes que són necessaris a classe (llibres, quaderns...).