Joves
Família
Escola
Clínics

OFICINA DELS DRETS DEL MENOR

Oficina de defensa dels drets del menor (ODDM) és el servei del Govern de les Illes Balears que té la funció de defensa i promoció dels drets dels menors; queixes sobre situacions d’amenaça i de vulneració de drets. La web no és gaire bona, però és el que hi ha. És important que coneguis el telèfon d'ajuda als infants i adolescents: 116111. És un servei telefònic de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, que facilita als menors una atenció específica, personalitzada i confidencial, i que ofereix un espai segur per poder expressar-se i comunicar les necessitats o situacions que es considerin oportunes.

 

CONVENCIÓ DELS DRETS DELS INFANTS

Convenció dels drets dels infants, en aquesta pàgina de Save the children pots llegir detingudament tots els drets.  També pots tenir més informació a Unicef.

D'AQUÍ NO PASSES

De aquí no passas. Més mesures per cuidar la seguretat a internet quan usam les xarxes socials, pàgina de Save the Children.

FAD (FUNDACIÓ D'AJUT CONTRA LA DROGADICCIÓ)

FAD (Fundación de ayuda contra la drogadicción). És una institució privada, sense ànim de lucre, no confessional i independent de tota filiació política. Compta amb una web amb molta informació i un telèfon d'informació i orientació sobre drogues (900 16 15 15), i un altre d'orientació i prevenció familiar (900 22 22 29).

INFODROGUES ILLES BALEARS

PADIB (Pla d'accions i drogodependències de les Illes Balears). És el servei que ofereix la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears per resoldre qualsevol qüestió sobre drogues i altres adiccions. Disposa del servei CRIDA (Centre de Resposta Immediata sobre Drogodependències i altres Adiccions). Telèfon CRIDA: 902 075 727, de dilluns a divendres, de 9:00 h a 15:00 h (sense interrupció).