Accés amb usuari S

Presentació

És per a mi una gran satisfacció donar-vos la benvinguda a l’Àrea Virtual del Professional de Son Espases. En aquesta Àrea, podreu trobar tot tipus de serveis: acollida als professionals de nova incorporació; consultes sobre la normativa interna, sobre la nòmina; sol·licitud de certificats d’IRPF, de permisos i de vacances..., i un tauler d’anuncis a la disposició de tot el personal.

Aquesta Àrea té la voluntat de convertir-se en una via de comunicació àgil en la qual trobeu tot el que necessiteu de l’Hospital amb facilitat i on, també, pugueu traslladar-nos els suggeriments o les inquietuds relacionats amb aspectes de Recursos Humans.

Esperam contribuir amb aquesta iniciativa, feta amb la il·lusió i l’esforç dels professionals dels diferents departaments, que l’Hospital sigui més satisfactori per a tots.

Rebeu una salutació cordial,