Accés amb usuari S

Canviar Contrasenyes

 

Usuari S:   Canviar contrasenya s

Aquest és l'usuari que heu d'emprar per accedir a l'Àrea de Professionals.

És molt convenient entrar des del vostre centre de treball (hospitals i Ambulatòri del Carme) a l'adreça https://gid.ssib.es i seleccionar les preguntes i respostes de comprovació.D'aquesta manera, si no recordau la contrasenya la podreu canviar mitjançant aquestes preguntes o bé amb el DNI electrònic.

 

 

Usuari U:  Canviar contrasenya u

Si no recordau la contrasenya, per posar-ne una de nova hi podeu entrar amb el DNI electrònic si el teniu activat.

 

 

 

Sempre queda el darrer recurs de telefonar al CAU.