Idioma:
Govern de les Illes Balears
Teaching
Inici / Docencia /

Unitat docent HUSE

En nom de la Comissió de Docència de Formació Sanitària Especialitzada, us donam la benvinguda al nostre Hospital.

Iniciau una etapa d’importants canvis personals i professionals que, sense adonar-vos, es convertirà en una de les més importants de la vostra vida. Aprofitau-la!

És el moment d'adquirir les habilitats i els coneixements propis de la vostra especialitat i, també, les actituds ètiques i morals que us permetran el desenvolupament de totes les competències necessàries per ser uns bons professionals.

Intentarem que, ràpidament, us sentiu part de la nostra gran família. Els tutors, la Comissió de Docència i, especialment, nosaltres, estam a la vostra disposició per a qualsevol ajut que necessiteu.

Esperam que hagueu arribat amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar.

Benvinguts!

Dra. Ana Cremades Maestre

Cap d’estudis de Formació Sanitària Especialitzada

Dra. Miriam Oliver Barber 

Coordinadora de Formació Sanitària Especialitzada

TRÀMITS DEL SERVEI DE PERSONAL (SECCIÓ DE CONTRACTES)

Enviau per correu electrònic al Servei de Personal (Secció de Contractes): huse.contratos@ssib.es, la documentació següent escanejada:

DNI.

Adreça a Majorca (si la teniu)

Títol de la llicenciatura.

Número de mòbil

Número d’afiliació a la Seguretat Social, en cas d’haver treballat prèviament. Si no disposau de número d’afiliació, ho heu de comunicar perquè us el tramitin amb antelació a l’inici del contracte.

Carnet de col·legiat o acreditació de col·legiació.

Credencial del Ministeri.

Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.

Des de la Secció de Contractes, us respondran al correu des del qual vàreu facilitar la informació per fixar-vos una cita per a la firma del contracte, (haurà d'indicar quin dia entre el 22 i 23 de maig de 2023 vol venir a firmar).

Quan vengueu físicament a l’Hospital, haureu d’aportar la documentació original que vàreu enviar escanejada, a més d’aportar les dades bancàries i el certificat d'aptitud laboral emès pel Servei de Prevenció de l'Hospital Universitari Son Espases (per al qual us hauran citat anteriorment). 

TRÀMITS DE LA UNITAT DE DOCÈNCIA

La Unitat de Docència està ubicada a la planta +2, mòdul L. L’horari d’atenció és de les 8.30 a les 15.00 h, de dilluns a divendres (tel.: 871 205 008). Adreça de correu electrònic: hse.formaciomir@ssib.es

Enviau prèviament per correu electrònic la documentació següent a Docència i, el dia de la firma del contracte, acudiu-hi amb els originals:

Fitxa personal del resident emplenada.

Una fotocòpia de la credencial del Ministeri

Una fotocòpia del DNI

Una fotografia

Rotacions externes, autorització i avaluació

Es consideren rotacions externes els períodes formatius autoritzats per l'òrgan competent de les comunitats autònomes que es duguin a terme en centres o en dispositius no previstos en el Programa de Formació ni en l'acreditació atorgada al centre o a la unitat docent.

  1. Residents d’altres centres nacionals que vulguin rotar a l’Hospital Universitari Son Espases: ho han de sol·licitar a través de la Comissió de Docència del seu centre. 
  2. Residents de l’Hospital Universitari Son Espases que vulguin rotar en altres centres nacionals o estrangers: han de fer la sol·licitud a través del següent correu electrònic: hse.formaciomir@ssib.es.
  3. Residents estrangers que vulguin rotar a l’Hospital Universitari Son Espases: les estades formatives per a ciutadans estrangers les autoritza el Ministeri de Sanitat. Han de sol·licitar-les en aquesta pàgina:

http://www.msc.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/home.htm

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19