Govern de les Illes Balears
Page
Inici / Transparència /

Contractació pública

La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que el principi de transparència ha d’informar l’actuació administrativa, principalment en matèria de contractació pública, i disposa que els òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que n’integren el sector públic instrumental han de publicar determinada informació en el perfil de contractant. Pel que fa als ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, també recull algunes obligacions en aquest sentit.

Accedir a la Plataforma de Contractació del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites

871 205 000

huse.comunicacio@ssib.es

Centraleta
Informació i Programació de Cites

871 205 000

huse.comunicacio@ssib.es

Com arribar

En transport públic:

EMT: Línies 3, 4, 7, 20, 25, 35


En cotxe

Per Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites

871 205 000

huse.comunicacio@ssib.es

Centraleta
Informació i Programació de Cites

871 205 000

huse.comunicacio@ssib.es

Com arribar

En transport públic:

EMT: Línies 3, 24


En cotxe

. Per Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Per Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Per Autopista de Llevant/Ma-19