Idioma:
Govern de les Illes Balears
Secondary Page
Inici / Registre Auxiliar CAIB

Registre Auxiliar CAIB

Presentació

Per Internet:

Si disposau de Cl@ve Permanent, certificat electròni o DNIe podeu registrar els vostres escrits dirigits a qualsevol Conselleria o a l'IB-SALUT de forma on-line a través de la Instància Genèrica de CAIB (https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/4213695).

Anau al final de la pàgina, desplegau l'apartat tràmits i fageu clic en el botó iniciar tràmit telemàtic

Disposar de certificat digital o DNI electrònic vàlid de persona física, jurídica, etc. Per accedir a RED Sara - Registro Electrónico Común.

 Revisar els requisits tècnics (feu click aqui) – escrits al final de la pàgina.


Presencialment:

Podeu demanar una CITA PREVIA a: https://ac.fundaciobit.org/citaregistro/reservar-cita;lang=es 
Heu de reservar una cita per sol·licitud.

TIPUS DE CITA

DURACIÓ APROXIMADA

Registre d'1 a 10 documents

3-15 minuts

Registre d'11 a 30 documents

30 minuts

Registre d'31 a 50 documents

1 hora

Registre de mès de 50 documents

2 hores

Alta en el sistema Cl@ve

15 minuts


Preu i forma de pagament

Gratuït.


Normativa

Marc legal.

Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics (RD 203/2021, de 30 de març).

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i Reglament (UE) 2016/679.


Més informació

Per a resoldre dubtes relacionats amb la plataforma (Registre electrònic comú – Red SARA) per presentar sol·licituds, podeu fer la vostra consulta als canals següents:

Telèfon 060

 Bùstia

WebChat (suport tècnic)


Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada.


Documentació que s’ha d’aportar

Presencialment

 • un exemplar de la sol·licitud general o específica (si el tràmit ho requereix) emplenada i firmada per la persona interessada.
 • la documentació que el sol·licitant consideri adient presentar.
 • un document ORIGINAL I EN VIGOR vàlid per a verificar la identitat i la firma de la persona interessada.
 • Si s'actua en representació d'altres persones s'ha d'acreditar la representació. 

  Important: el Registre només registra la documentació que es presenta, els formularis s’han de dur emplenats i firmats. 
  • Si es tenen dubtes sobre quina documentació s’ha de presentar, cal posar-se en contacte amb el departament/l’organisme a qui s’adreça.

Per Internet:

Es podran annexar els documents a aportar, tenint en compte que:

 • El format de fitxers que es permet és el següent: pptx, jpg, jpeg, txt, xml, xsig, xlsx, odg, odt, ods, pdf, odp, png, svg, tiff, docx, rtf.
 • No és permès el format comprimit ZIP
 • Per poder adjuntar fitxers IEE cal convertir l'arxiu IEE a una altra extensió abans de fer el registre. Es recomana canviar únicament l'extensió IEE a l'extensió XML, sense modificar res més de l'arxiu, (exemple: revisió_ite_refcat00001.iee s'ha de canviar per: revisió_ite_refcat00001.xml)
 • La mida màxima per fitxer és de 10 MB.
 • La mida màxima del conjunt de fitxers adjunts és de 15 Mb.
 • El nombre màxim de documents que s’han d’adjuntar és de 5 a Red Sara, 10 a instància genèrica CAIB..
 • Si la sol·licitud, l’escrit o la comunicació inclou documentació annexa que supera els límits establerts en aquest formulari, quant a nombre de documents annexos i a la seva grossària, es pot fer un segon, tercer, quart... assentament registral amb la resta d'informació, però a l’assumpte s’ha d’indicar la referència del número de registre del primer.
 • És possible que l'organisme de destinació no pugui llegir els fitxers .xsig i, en aquest cas, els pot rebutjar.

Descripció

El registre Auxiliar de l’Hospital Universitari Son Espases permet a un usuari iniciar un tràmit o procediment administratiu presentant una sol·licitud genèrica o específica, així com la documentació necessària per a precisar o completar dades.


Descàrrega de documents

Instància genèrica (en absència de procediment o de servei publicat a la Seu electrònica)

Sol·licitud general Hospital Universitari Son Espases

Sol·licituds Recursos Humans Hospital Universitari Son Espases

Sol·licituds Seu electrònica CAIB


Qui ho pot sol·licitar?

«El sol·licitant pot ser una persona física o jurídica. Si és un representant, ha d'acreditar la seva representació» (poder notarial, APODERA...)

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, és a dir, han de fer el registre de forma telemàtica, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Les persones que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, en aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.

d) Les persones que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que hi duguin a terme per raó de la seva condició d'empleat públicen la forma que es determini reglamentàriament per a cada administració.


On s’ha de sol·licitar?

Presencialment, podeu anar a qualsevol registre.

CAIB les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica 


Consell de Mallorca https://web.conselldemallorca.cat/directori

Cercar: Registre


Delegació de Govern 

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/illesbalears/servicios/directorio.html#1205


Ajuntaments que tinguin conveni

També podeu anar a qualsevol oficina de CORREOS (algunes atenen fins a les 21.00 hores).

https://www.correos.es/es/es/particulares/para-el-ciudadano/tramites-con-la-administracion-publica/servicios-orvePer internet

Red Sara-Registro electrónico común

  • Es podrà fer accedint al Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d'un certificat electrònic o DNI-e.

  • A la següent adreça electrònica hi ha el Manual d'usuari del Registre Electrònic Comú, en què s'indiquen les instruccions necessàries per a l'ús d'aquesta aplicació: http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf. Així mateix, el servei d'atenció telefònica 060 de l'Administració General de l'Estat resoldrà els dubtes o les incidències sobre la seva utilització.

  • S’ha de comprovar si el tràmit requereix un model específic de sol·licitud i adjuntar-lo emplenat com a document annex. (http://intranet.hsd.es/app_110_regist/index.php - ).


Instància genèrica CAIB amb CLAVE


Si s'actua en representació d'altres persones, s'ha d'acreditar la representació (poder notarial, APODERA...)


Quan s’ha d’iniciar el tràmit?

En el termini que determini el tràmit que s’ha de fer.

El termini de presentació el fixa el departament o l’organisme destinatari de la documentació.


Com s’ha de sol·licitar una cita

Per registrar documentació al Registre de Son Espases, heu de demanar un CITA PRÈVIA a:
https://ac.fundaciobit.org/citaregistro/reservar-cita;lang=es 


o podeu descarregar-vos l’app CITA PRÈVIA GOIB en el vostre telèfon mòbil

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fundaciobit.bitcitawebapp 

IOS https://itunes.apple.com/us/app/cita-previa-goib/id1460672089 

  

També podeu fer clic a REGISTRE CITA PRÈVIA a la pàgina de la Intranet de Son Espases.


Com es pot cancel·lar una cita?

Podeu cancelar la cita en el Registre de Son Espases:

 • A l’enllaç que hi ha en el vostre correu electrònic, si l’heu introduit quan heu sol·licitat la cita.

 enviant un correu electrònic a huse.registro@ssib.es.


On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19