Idioma:
Govern de les Illes Balears
Page
Inici / / Assistència / M'han d'operar
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

M'han d'operar

Quan m'operaran?

Si estau pendent d'una intervenció quirúrgica, us telefonaran del Servei d'Admissió per notificar-vos el dia en què s'ha programat la vostra operació, el lloc on heu d'anar i a quina hora.

Llistes d'espera i terminis màxims garantits per a les intervencions quirúrgiques


On he d'anar?

Heu d’anar al Servei d’Admissió d’Hospitalització el dia i a l’hora que us indiquin per telèfon.  És a l’entrada del vestíbul, a la vora d’Informació. Allí us faran l’ingrés, us donaran un braçalet identificatiu per garantir la vostra seguretat i us diran a quina planta heu d’anar.

És imprescindible que dugueu la targeta sanitària per identificar-vos com a usuari del Servei de Salut de les Illes Balears. En cas contrari, i si no hi ha un tercer responsable de l'assistència (mútua de malaltia, asseguradora d’accidents de trànsit, mútua laboral o una altra cobertura contractada), haurem de cobrar-vos l'assistència prestada.


Què he de saber abans de la intervenció?

Recomanacions si us heu de quedar ingressats 

Durant l´estona que duri la intervenció, els acompanyants hauran d'esperar a la sala d'espera, situada a la planta 2, mòdul F, del passadís R. A la planta us facilitaran un plànol per saber com anar-hi. En arribar-hi, trobaran un taulell amb un zelador, de dilluns a divendres, de 7.30 a 22.00 h, a qui cal adreçar-se i deixar-li un telèfon de contacte. El zelador donarà als vostres acompanyants un número de cas, relacionat amb la vostra història clínica i, mentre esperen, podran seguir el vostre procés en unes pantalles que hi ha a la paret de la Sala d’Espera, i saber si estau al control, a la sala d’operacions o si ja heu passat al Despertar.

Quan el metge vulgui informar, el zelador cridarà l’acompanyant pel seu nom (mai no dirà el vostre nom en veu alta), i l’acompanyarà a la sala d’informació, on el metge li explicarà el que calgui sobre el vostre procés a la sala d’operacions. Després de la informació, el vostre acompanyant pot anar cap a l’habitació i esperar-vos allí.

Si la intervenció quirúrgica és entre les 22.00 i les 7.00 h o en cap de setmana, us telefonaran al mòbil per informar-vos-en.

Si necessitau un justificant d'assistència, el podeu sol·licitar a la secretaria del Servei o a Admissió.

Sempre que tingueu un dubte, podeu telefonar al 871 205 000 i demanar per Admissió.

Quan l'operaran?

Si el vostre fill està pendent d'una intervenció quirúrgica, us telefonaran de la secretaria de Pediatria per notificar-vos el dia en què s'ha programat l’operació i a quina hora heu d’ingressar.

Llistes d'espera i terminis màxims garantits per a les intervencions quirúrgiques


On heu d'anar?

La planta d’Hospitalització de Pediatria està situada al pis 1, mòdul B o mòdul D, al costat de Consultes Externes de Pediatria, al passadís R. Allí us faran l’ingrés i us col·locaran un braçalet identificatiu per garantir la seguretat del vostre fill.

És imprescindible que dugueu la targeta sanitària per identificar-vos com a usuari del Servei de Salut de les Illes Balears. Si no en teniu i hi ha un tercer responsable de l'assistència (mútua de malaltia, asseguradora d’accidents de trànsit, mútua laboral o una altra cobertura contractada), haureu d’acreditar-lo amb algun document per tal de garantir la cobertura de l'assistència prestada.


Què heu de saber abans de la intervenció?

Recomanacions si us heu de quedar ingressats 

Podreu acompanyar el vostre fill fins a la sala d’operacions, situada a la planta +2, mòdul D, passadís Q. Després, durant l’estona que duri la intervenció, haureu d’anar a la Sala d’Espera, que es troba a la planta +2, mòdul F, passadís R. A la planta us donaran un plànol per saber com anar-hi. En arribar-hi, trobareu un taulell amb un zelador, de dilluns a divendres, de 7.30 a 22.00 h, a qui cal adreçar-se i deixar-li un telèfon de contacte. El zelador us donarà un número de cas, relacionat amb la història clínica del vostre fill i, mentre esperau, podreu seguir el seu procés en unes pantalles que hi ha a la paret de la Sala d’Espera, i així sabreu si està al control, a la sala d’operacions o si ja ha passat al Despertar.

Quan el metge us vulgui informar, el zelador us cridarà pel vostre nom (mai no dirà el nom del nin en veu alta), i us acompanyarà a la Sala d’Informació, on el cirurgià us explicarà el que calgui sobre el procés del vostre fill a la sala d’operacions. Després de la informació, el pare o la mare podrà passar a dins del Despertar. Heu d’esperar a l’entrada de l’URPA (Unitat de Recuperació Postanestèsica), on us miraran la temperatura.

Si la intervenció quirúrgica és entre les 22.00 i les 7.00 h o en cap de setmana, us telefonaran al mòbil per informar-vos-en.

Si necessitau un justificant d'assistència, el podeu sol·licitar a la secretaria del Servei o a Admissió.

Sempre que tingueu un dubte, podeu telefonar al 871 205 000 i demanar per la secretaria de Pediatria.

Quan m'operaran?

Si esteu pendents d'una intervenció quirúrgica, el servei d'Admissions us telefonarà per notificar-vos el dia en què s'ha programat la vostra operació, el lloc on heu d'anar i a quina hora.

Llistes d'espera i terminis màxims garantits per a les intervencions quirúrgiques


  

On he d'anar?

El dia de la intervenció heu d'acudir a la planta -1, mòdul C (Unitat de Cirurgia sense ingrés) i, amb la vostra targeta sanitària, passar per Admissió de Cirurgia sense ingrés (on podreu sol·licitar els justificants que necessiteu).


És imprescindible que porteu la targeta sanitària per identificar-vos com a usuari del Servei de Salut de les Illes Balears. En cas contrari, i si no hi ha un tercer responsable de l'assistència (mútua de malaltia, asseguradora de trànsit, mútua laboral o altra cobertura contractada), haurem de cobrar-vos l'assistència prestada.


Què has de saber abans de la intervenció?

Recomanacions si us heu de quedar ingressats 

La secretària us indicarà que passeu a la sala d'espera i un auxiliar us acompanyarà a la zona de vestidors, on us podreu canviar i deixar les vostres pertinences en un armariet.


VALORACIÓ D'INFERMERIA

L’infermer, a la zona de preparació, us prendrà les constants vitals i comprovarà les al·lèrgies i la medicació. Us col·locarà una polsera identificadora que ens permetrà conèixer la vostra identitat en tot moment

Tot seguit, un zelador us acompanyarà a la sala d’ operacions


DURANT LA INTERVENCIÓ

Durant l´estona que duri d'intervenció, els acompanyants hauran d'esperar a la sala d'espera externa. La secretària, quan enregistri les vostres dades, us donarà un número de cas, relacionat amb la vostra història clínica, i mentre espera,el vostre acompanyant podrà seguir el vostre procés en unes pantalles que hi ha a la paret de la sala d’ espera, i saber si esteu al quirofan, o si ja heu passat al despertarDESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

Una vegada intervingut, passareu a la sala del despertar o a la de readaptació al medi, on estareu fins que l’anestesiòleg ho consideri oportú.


READAPTACIÓ AL MEDI

En aquesta zona podreu estar amb un familiar. Si la vostra evolució és correcta, us donaran d'alta. Us entregarem l'informe d'alta, així com les cites amb l’especialista, amb l’infermer o amb el metge de capçalera, a més de proporcionar-vos la medicació que necessiteu durant els 3 primers dies.

Si, excepcionalment, no podeu ser donat d'alta, us traslladarem a una habitació de l'Hospital.


SORTIDA DE L'HOSPITAL

Quan tengueu l'alta podreu tornar al vostre domicili. Recordau que no podeu conduir per tornar a casa. Un familiar o cuidador s’ha de responsabilitzar de la vostra sortida de l'Hospital.


CONTROL TELEFÒNIC

L'endemà de l'alta, un infermer de la Unitat us cridarà per comprovar com us trobau i resoldre els dubtes que pugueu tenir.

Si durant el postoperatori teniu algun dubte o si sorgeix alguna complicació, us atendrà un infermer o un anestesiòleg de la Unitat en el telèfon 871 206 692, de 8.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres.

Quan m'operaran?

Si esteu pendents d'una intervenció quirúrgica, el servei d'Admissions us telefonarà per notificar-vos el dia en què s'ha programat la operació, el lloc on heu d'anar i a quina hora. Els nins se citen de manera esglaonada en funció de l’edat. L’hora de la cita no és l’hora exacta de l’operació, ja que els temps de preparació i la durada de la cirurgia no es pot preveure amb exactitud.

Llistes d'espera i terminis màxims garantits per a les intervencions quirúrgiques


Abans de sortir de casarecordau els punts següents:

El nin ha de venir acompanyat (pare, mare o representant legal)

El nin no pot dur pírcings ni joies ni lents de contacte (lentilles)

Us heu d’assegurar que s’ha fet una higiene correcta, del cos i de la boca.

Heu de dur:

El document de consentiment informat signat pel pare i la mare o pel representant legal.

La medicació habitual del nin.

La targeta sanitària del nin.

Una joguina, un llibre o una revista, si voleu.


Llistes d'espera i terminis màxims garantits per a les intervencions quirúrgiques enllaç a LEQ


On he d'anar?

Foto entrada. El dia de la intervenció heu d'acudir a la planta -1, mòdul C (Unitat de Cirurgia sense ingrés) i, amb la targeta sanitària, passar per Admissió de Cirurgia sense ingrés (on podreu sol·licitar els justificants que necessiteu), per donar les vostres dades.Us donaran un braçalet identificatiu per garantir la vostra seguretat


És imprescindible que porteu la targeta sanitària per identificar-vos com a usuari del Servei de Salut de les Illes Balears. En cas contrari, i si no hi ha un tercer responsable de l'assistència (mútua de malaltia, asseguradora de trànsit, mútua laboral o altra cobertura contractada), haurem de cobrar-vos l'assistència prestada.


Què has de saber abans de la intervenció?

Recomanacions si us heu de quedar ingressats  

La secretària us indicarà que passeu a la sala d'espera i un auxiliar us acompanyarà a la zona de vestidors, on us podreu canviar i deixar les vostres pertinences en un armariet.


VALORACIÓ D'INFERMERIA

El personal d’infermeria pren les constants vitals i comprova si el nin té antecedents mèdics.

Per seguretat, col·loquen una polsera identificadora al nin per evitar el risc d’error d’identificació.Els pares o els representants legals poden acompanyar el nin fins a la zona quirúrgica.


DURANT LA INTERVENCIÓ

Durant l´estona que duri d'intervenció, els acompanyants hauran d'esperar a la sala d'espera externa(..posar paqui i foto). La secretària, quan enregistri les dades del nin, us donarà un número de cas, relacionat amb la història clínica del nin, i mentre espereu , podreu seguir el seu procés en unes pantalles que hi ha a la paret de la sala d’ espera, i saber si està al quirofan, o si ja ha passat al despertar


DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

El cirurgià dóna la informació de l’operació. En aquest moment, pot entrar una persona per acompanyar el nin durant la seva recuperació. Atès que es tracta d’una zona quirúrgica, és imprescindible que seguiu les instruccions del personal sanitari per adoptar les mesures necessàries per protegir l’infant d’alguna infecció: cal que us poseu una bata, una gorra i uns peücs

Si la evolució és correcta, el nin es dóna d'alta. Us entregarem l'informe d'alta, així com les cites amb l’especialista, amb l’infermer o amb el pediatra, a més de proporcionar-vos la medicació que necessiteu per als primers dies després de la cirurgia.

Si, excepcionalment, el nin no pot ser donat d'alta, us traslladarem a una habitació de l'Hospital.


SORTIDA DE L'HOSPITAL

Quan tengueu l'alta podreu tornar al vostre domicili.


CONTROL TELEFÒNIC

L'endemà de l'alta, un infermer de la Unitat us cridarà per comprovar l’ evolució i per resoldre els dubtes que pugueu tenir.

Si durant el postoperatori teniu algun dubte o si sorgeix alguna complicació, us atendrà un infermer o un anestesiòleg de la Unitat en el telèfon 871 206 692, de 8.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres.COVID-19. Quan vengueu a l’Hospital

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19