Idioma:
Govern de les Illes Balears
Noticia
Inici /

La nova Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria de Son Espases permet operar més pacients i tractar patologies més complexes

22 de juny 2011
Esta imagen ilustra que: La nova Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria de Son Espases permet operar més pacients i tractar patologies més complexes

La nova Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) de l’Hospital Universitari Son Espases permet augmentar el nombre d’intervencions quirúrgiques i el grau de complexitat. D’ençà que entrà plenament en funcionament, el mes de gener d’enguany, s’han dut a terme 1.133 intervencions quirúrgiques. Actualment, es practiquen operacions dels serveis següents: Oftalmologia, Traumatologia, Cirurgia Maxil·lofacial, Urologia, Cirurgia General, Cirurgia Plàstica, Cirurgia Pediàtrica, Dermatologia, Cirurgia Vascular, Otorinolaringologia i Odontologia, tot i que, de manera progressiva, s’hi incorporaran més especialitats.

La Unitat de CMA de Son Espases és situada a la planta -1 de l’Hospital i compta amb un bloc quirúrgic amb quatre sales d’operacions, que s’afegeixen a les altres tres que hi ha a Verge de la Salut. La CMA és una unitat autònoma i la seva gestió i organització són totalment independents de la resta de l’Hospital, la qual cosa li permet ser més àgil en tot el procés.

A banda de les quatre sales d’operacions, la CMA de Son Espases compta amb una àrea de secretaria i d’admissió, una sala d’espera, tres consultes externes de valoració preoperatòria (dues d’infermeria i una d’anestèsia), un vestidor per als pacients, una zona de preparació preoperatòria, una sala d’adaptació al medi amb 10 boxs, llits i 10 butaques per a la fase prèvia a l’operació) i una zona de despertar postquirúrgica.

L’activitat de la Unitat és de les 7.30 hores del matí a les 22.00 hores del vespre.


Cirurgia sense ingrés

La Cirurgia Major Ambulatòria potencia la relació entre el pacient i el metge, permet al pacient tornar al seu domicili el mateix dia de l’operació, redueix el nombre de complicacions inherents a l’hospitalització convencional i augmenta el grau de satisfacció del pacient

La Cirurgia Major Ambulatòria permet oferir al pacient el màxim confort i una qualitat assistencial òptima durant la intervenció quirúrgica, tant si és amb anestèsia local, regional o general, amb l’avantatge que pot tornar a casa seva el mateix dia de la intervenció; a més, redueix el nombre d´efectes adversos inherents a l’hospitalització convencional.

  

Qui es pot operar?

 La Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria de L’Hospital Universitari Son Espases intervé pacients derivats de les consultes externes de l’Hospital, de l’Ambulatori del Carme i de l’Hospital General.

En primer lloc, es fa una visita preoperatòria d’anestèsia i d’infermeria a tots els pacients. En aquesta visita es valora l’estat general del pacient i els criteris de selecció de CMA. També es valoren les proves complementàries que es demanen segons un protocol establert a la Unitat.

 Quan els pacients compleixen els criteris que marquen el cirurgià, l’anestesiòleg i el diplomat en infermeria, entren en el programa de CMA.


Els criteris de selecció són:

 • Intervencions que no necessiten una preparació preoperatòria complexa.
 • Pacients que no necessiten un tractament endovenós posterior.
 • Intervencions que no comportin una gran pèrdua de sang, que no durin més d’una hora i mitja, i que no requereixin cures postoperatòries complexes.
 • Participació voluntària i cooperació del pacient.
 • Pacients sense patologies de base greus.
 • Que hi hagi un adult responsable que es pugui fer càrrec del pacient, almanco durant les primeres 24 hores.

 

Quins són els avantatges de la Cirurgia Major Ambulatòria

 • Mínima alteració de l’activitat diària del pacient.
 • Atenció individualitzada.
 • Disminució de la inquietud del pacient davant l’operació.
 • Reducció dels costos per intervenció.
 • Reducció del risc d’infecció hospitalària perquè minva el temps d’estada en el centre.
 • Reducció de les llistes d’espera, ja que s’intervenen les patologies amb més prevalença (cataractes, etc.).
 • Allibera recursos d’hospitalització convencional per als casos més urgents i complexos.
 • Augmenta la satisfacció del pacient.
 • Comporta una utilització més eficient dels equips i de les instal·lacions del bloc quirúrgic.
 • Els infants no han de romandre ingressats el dia abans (l’estada nocturna és la part més estressant de la seva assistència).

Una atenció personalitzada del pacient

l’atenció als pacients que han de ser intervinguts a la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria de l’Hospital Universitari Son Espases està totalment protocol·litzada:

 1. Ingrés a la Unitat. El pacient arriba a l’hora fixada, després d’haver complit les instruccions que li donaren a la consulta per a la nit anterior. Els pacients arriben de forma escalonada.
 2. Preparació preoperatòria. Cada intervenció requereix un tipus de preparació concreta.
 3. Trasllat a quiròfan. Els infants estan acompanyats pels seus pares en tot moment, excepte a la sala d’operacions.
 4. Intervenció quirúrgica. En funció de la patologia i de les característiques del pacient, s’opera amb anestèsia local, regional o general. Sovint, els fàrmacs que s’utilitzen permeten una recuperació ràpida del pacient amb uns efectes secundaris mínims.
 5. Un cop intervingut, el pacient és traslladat a la sala de despertar. Li prenen les constants vitals i el ritme cardíac i es valora el nivell de dolor, sempre amb la supervisió d’un anestesiòleg i d’un diplomat en infermeria. Una part dels pacients passen directament de la sala d’operacions a la sala d’adaptació al medi sense passar per la sala del despertar. Els programes de via ràpida (fast-track) permeten evitar el pas pel despertar i fan l’estada postoperatòria més curta.
 6. Durant l’estada a la sala de despertar i d’adaptació al medi, el personal d’infermeria practica les cures postoperatòries definides en els diferents protocols establerts segons els tipus d’intervenció.
 7. Criteris d’alta. Es valoren les constants vitals, les nàusees i els vòmits, el dolor i l’aspecte de la zona intervinguda, ja que permeten analitzar l’estat real del pacient. Tots aquests elements són imprescindibles, des del punt de vista clínic i legal, per donar l’alta. El cirurgià elabora un document i l’inclou a la història clínica electrònica.
 8. Alta. En haver rebut l’alta definitiva, el pacient se’n va al seu domicili amb la medicació per a tres dies i, si s’escau, amb una cita amb l’infermer i amb el metge especialista.
 9. Trasllat al domicili. Un familiar o un cuidador s’ha de responsabilitzar de traslladar el pacient a casa seva.
 10. En arribar a casa. És convenient que el pacient segueixi durant 24/48 hores les recomanacions indicades pel personal sanitari. També, és important que un familiar o un cuidador acompanyi el pacient durant tot aquest temps.
 11. L’endemà de la intervenció, el personal d’infermeria de la Unitat telefona al pacient per conèixer la seva evolució. En cas que es produeixi qualque incidència o si sorgeix algun dubte, el personal d’infermeria s’adreça al personal mèdic perquè es posi en contacte amb el pacient per resoldre el problema.

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19