Idioma:
Govern de les Illes Balears
Noticia
Inici /

Tot a punt per acollir els primers estudiants de Medicina a les Illes Balears a partir de setembre de 2016

19 de maig 2016
Esta imagen ilustra que: Tot a punt per acollir els primers estudiants de Medicina a les Illes Balears a partir de setembre de 2016

La presidenta de Balears, Francina Armengol, ha presidit avui la presentació dels estudis de Medicina que a partir del proper setembre s’oferiran a les Illes Balears. Aquesta presentació ha tingut lloc després que ahir, la Conferència General de Política Universitària aprovés, dins la seva oferta d’estudis per al proper curs, els estudis de Medicina a les Illes. Han acompanyat la presidenta, el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, la consellera de Salut, Patrícia Gómez, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet.
La posada en marxa dels nous estudis es fruit de la feina conjunta de les Conselleries d’Educació i Universitat i de Salut en coordinació amb la Universitat de les Illes Balears i el suport de tot el Govern. Aquesta tasca conjunta continua ara amb tot el procés d’implantació dels estudis de Medicina.

Tot i que els terminis per aconseguir la implantació d’aquests estudis enguany eren molt justs es va fer feina des de la Conselleria d’Educació i Universitat, la Conselleria de Salut i la Universitat de les Illes Balears en dues línies paral·leles: d’una banda, la tramitació necessària per arribar a temps a la Conferència General de Política Universitària i optar a les places, incloent el conveni de finançament entre les institucions implicades i les gestions administratives amb el Ministeri; i de l’altra, preveure tot el necessari per poder-los posar en marxa enguany, el que suposa la previsió d’alumnes, personal docent necessari, programes de cada assignatura, etc. A dia d’avui, ja està tot preparat per a començar el procés d’admissió i matriculació dels alumnes.

Uns estudis de sis anys amb més d’un centenar de professors
Els estudis de Medicina tenen una durada de sis anys i suposen un total de 360 crèdits: 78 de formació bàsica, 207 d’assignatures obligatòries, 15 d’optatives, 54 pràctiques (clíniques), i 6 de treball de fi de grau.
La durada del pla d’estudis i el nombre de crèdits ECTS venen determinats pel Ministeri. Els ensenyaments estan estructurats en mòduls amb una extensió mínima. La proposta de sis mòduls que ha preparat Balears per a Medicina és la següent:

 • Morfologia, estructura i funció del cos humà: 81
 • Medicina social, comunicació i iniciació a la investigació: 36
 • Formació clínica humana: 114
 • Procediments diagnòstics i terapèutics: 48
 • Pràctiques clíniques tutelades i treball fi de grau: 60
 • Formació complementària: 21


El primer curs tindrà 60 crèdits repartits en 12 assignatures:

 • Bioquímica i Biologia Molecular I
 • Física Mèdica
 • Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor
 • ntroducció a la Investigació en Salut i Bioestadística
 • Introducció i Història de la Medicina
 • Bioquímica i Biologia Molecular II
 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia General
 • Histologia General
 • Documentació i Recursos Informàtics
 • Gestió Clínica
 • English for Health and Behavioural Sciences

Cal esmentar que els dos primers anys d’aquests estudis tenen un pes teòric preclínic destacat i a mesura que s’avança aquesta tendència es capgira i adquireixen més presència les assignatures enfocades a la pràctica clínica.

A diferència d’altres estudis que s’ofereixen actualment a la Universitat de les Illes Balears, en el cas dels estudis de Medicina, a més dels catedràtics i professors titulars i associats habituals, en un futur, també s’incorporarà la figura del professor vinculat, que ocupen professionals sanitaris en actiu.

La jornada assistencial del personal associat i vinculat entre el personal sanitari s’aportarà en la forma que determini el concert específic que deurà signar-se abans del 31 de desembre de 2016.

En total es preveu que quan tots els cursos estiguin en funcionament hi haurà un centenar de professors exercint la docència a la Facultat de Medicina.

Més de 1.500 metres per a la docència i tota una xarxa sanitària a disposició dels estudiants de Medicina de Balears

La seu de la Facultat de Medicina és l’Hospital Universitari Son Espases. La ubicació, a només 3 km del campus de la UIB i molt a prop del Parc BIT, contribueix a facilitar les interaccions biotecnològiques.

Els espais prevists per a la Facultat de Medicina a Son Espases es divideixen en dos mòduls amb un total de 1.587 m²:

Mòdul 1H de Docència – nivell -1 (1.030 m²)

El mòdul de docència ocupa 1.030 m² i consta de 2 laboratoris docents per a pràctiques de matèries preclíniques, 1 sala polivalent, 4 aules seminaris, 7 despatxos individuals, 6 despatxos dobles, àrea administrativa i acadèmica, i magatzem.

Mòdul 2 de Ciències Morfològiques – nivell -1 (391 m²) i nivell -2 (166 m²)
A l’àrea de ciències morfològiques es disposa d’1 laboratori d’habilitats clíniques, 1 aula seminari, 1 aula, 2 sales de preparació de peces anatòmiques, 1 sala de dissecció-demostració, 1 frigorífic, 1 sala de recepció de cadàvers, 2 despatxos, magatzem i vestuaris.

El Servei de Salut assumirà les adaptacions necessàries en els espais i coordinarà l’ús a la unitat docent de manera compatible amb les necessitats de personal de l’hospital.

Així mateix, el Servei de Salut es compromet a permetre i a facilitar l’ús dels espais comuns de l’hospital. Son Espases té múltiples espais docents, amb 18 aules que ocupen 1.220 m², biblioteca, sales d’estudis, aula informàtica, aula magna amb capacitat per a 300 persones, instal·lacions d’us comú per a formació continuada i especialitzada, però que en cas necessari es podran fer servir per a l’alumnat de la UIB.

També correspondrà al Servei de Salut designar els centres hospitalaris i d’Atenció Primària perquè els estudiants de medicina hi puguin fer les pràctiques.

A banda de Son Espases, els estudiants de Medicina de Balears també tendran a la seva disposició la resta de centres sanitaris públics de les Illes Balears: 9 hospitals en total, 58 centres de salut, 31 serveis d’urgències d’atenció primària i els dispositius del 061. A les Illes, a més, hi ha hospitals privats, alguns dels quals també tenen concert amb el Servei de Salut.
L’equipament necessari per als estudis de medicina serà adquirit pel Servei de Salut, que també tendrà cura del manteniment, i l’ús serà compartit entre la Facultat de Medicina i l’Hospital Son Espases.

Es preveu per a això una inversió de 370.000 euros per al 2016, que es finançarà en un 50 % a través del Fons FEDER.

Així mateix, Son Espases disposa de 3.000 m² dedicats a la investigació i acull les seus de l’IdISPa i la FISIB. La unitat d’investigació compta amb personal de suport a la recerca dins les àrees següents: malalties respiratòries, hematologia, obesitat, genètica, anatomia patològica, microbiologia, cardiologia, medicina intensiva, immunologia, medicina interna i unitat del son. Sens dubte, tots aquests serveis posen a la disposició de l’alumnat de medicina un ampli ventall de línies de treball i de recerca.

Quan els estudis de Medicina estiguin a ple rendiment suposaran una inversió anual de 4 milions d’euros.

El passat 2 de maig de 2016 es va signar el conveni de finançament dels estudis de Medicina a les Illes Balears, després de ser aprovat en el Consell de Govern del 8 d'abril de 2016 i de passar pels serveis d'Intervenció del Govern de les Illes Balears. El conveni fixa les línies de col·laboració i instrumentalitza l’aportació que el Govern de les Illes Balears concedeix a la UIB per a la implantació i consolidació dels estudis de grau en medicina a les Illes Balears.

Això suposa el compromís de cedir i equipar les infraestructures necessàries, dotar de finançament per a la implantació dels estudis i assegurar que els estudiants de medicina puguin dur a terme les pràctiques durant la carrera, per la qual cosa també s’haurà de dissenyar la integració d’aquestes a la xarxa sanitària pública balear.

El projecte es farà en 8 cursos acadèmics. El finançament de la facultat de Medicina quan estigui a ple rendiment, passats aquests 8 anys, serà de 4.040.647,10 milions d’euros anuals.

El finançament necessari per a la implantació i el manteniment dels estudis de grau en medicina l’aportarà la Conselleria d’Educació i Universitat i suposarà una inversió de 218.883,72 euros per a enguany. Dels imports de les anualitats es descomptarà el 100 % de l’import dels ingressos liquidats. Per la seva banda, el Servei de Salut assumeix les despeses corrents de les instal·lacions.

Per al seguiment d’aquest conveni i per a la resolució dels problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar en l’execució d’aquest, es crea una comissió mixta de seguiment composta per un representant de la Conselleria d’Educació i Universitat; un de la de Salut; un de la d’Hisenda i Administracions Públiques; un del Servei de Salut i quatre representants de la UIB.

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19