Idioma:
Govern de les Illes Balears
Noticia
Inici /

El programa de Cirurgia d’Oncologia Peritoneal compleix el seu primer any d’activitat durant el qual han estat intervenguts 27 pacients

30 de març 2015
Esta imagen ilustra que: El programa de Cirurgia d’Oncologia Peritoneal compleix el seu primer any d’activitat durant el qual han estat intervenguts 27 pacients

La carcinomatosi peritoneal és una malaltia produïda per la disseminació de diferents tipus de tumors malignes originats a l’abdomen. Els tumors que la produeixen amb més freqüència són el càncer de còlon, el càncer d’ovari i el càncer apendicular. Altres tumors que també la poden produir són el càncer gàstric i el càncer de pàncrees.

El càncer colorectal és un dels tumors malignes més freqüents a les Balears. La seva progressió es fa de forma lenta i asimptomàtica i, a diferència de les metàstasis hepàtiques, ha estat considerada, fins fa poc temps, una patologia sense tractament i pràcticament terminal.

Investigacions promogudes, des de principis dels anys noranta, pel professor Sugarbaker a Washington han aconseguit importants avenços en aquest camp. En primer lloc, s’ha demostrat que, a molts de pacients, aquestes metàstasis peritoneals poden quedar limitades a l’abdomen durant períodes relativament llargs. En segon lloc, s’ha comprovat que, mitjançant l’extirpació quirúrgica de tota la massa tumoral (cirurgia citoreductora) i l’aplicació de quimioteràpia dins l’abdomen a una temperatura d’entre 41ºC i 43ºC (quimioteràpia intraperitoneal hipertèrmica - HIPEC), és possible augmentar de forma significativa l’esperança de vida dels pacients i, fins i tot, arribar a fer crònica la malaltia en alguns casos.

El càncer d’ovari és un tumor que, en el moment del diagnòstic, ja presenta carcinomatosi peritoneal en el 70% de les pacients. Fins fa poc temps, el tractament consistia en l’extirpació parcial del tumor seguida de quimioteràpia intravenosa. Actualment, s’ha demostrat una major supervivència amb l’extirpació completa del tumor i l’administració de quimioteràpia intraperitoneal.

Tot aquest procés és laboriós i complex. La durada mitjana de les intervencions és d’unes 9 hores i requereix la participació d’un equip multidisciplinari format per: oncòlegs, gastroenteròlegs, cirurgians, radiòlegs, anestesiòlegs, patòlegs i personal d’infermeria especialitzat. Mitjançant aquest tractament multidisciplinari, s’està aconseguint augmentar la supervivència dels pacients amb carcinomatosi peritoneal i millorar la seva qualitat de vida.

El programa de tractament integral de la carcinomatosi peritoneal mitjançant cirurgia citoreductora amb HIPEC s’inicià a l’Hospital Universitari Son Espases el mes de febrer de l’any 2014. Fins ara, s’han dut a terme 27 intervencions. Durant aquest període, tots els pacients superaren el procés postoperatori amb una taxa de complicacions que està dins els estàndards internacionals i, actualment, es troben en seguiment oncològic. Després de la intervenció, tots els pacients són sotmesos a un tractament amb quimioteràpia postoperatòria i a un protocol de vigilància oncològica. El programa de Son Espases està acreditat pel Grup Espanyol de Cirurgia Oncològica Peritoneal (GECOP), compost per 18 hospitals, del qual Son Espases forma part activa.

Constitució d’un grup de recerca multidisciplinari especialitzat en cirurgia oncològica peritoneal, integrat a IDISPA

La innovació i la recerca és constant en aquest camp; per aquest motiu, s’ha constituït a l’Hospital un grup multidisciplinari especialitzat en cirurgia oncològica peritoneal, que està integrat a l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma de Mallorca (IDISPA) i que, en aquest moment, participa en tres estudis multicèntrics nacionals: un sobre càncer de còlon i dos sobre càncer d’ovari. Una altra línia de recerca estudia l’efectivitat de dur a terme una segona HIPEC a pacients que presenten una reaparició localitzada de la malaltia durant el seguiment oncològic, fet que permet perllongar la supervivència d’aquests pacients.

El 85% dels pacients intervinguts recuperen la seva qualitat de vida quan ha transcorregut un any de la intervenció

Una altra de les àrees de treball del grup és l’estudi de la qualitat de vida després d’aquestes complexes intervencions. Els estudis publicats fins ara reflecteixen que els nivells de percepció de benestar, així com l’activitat física i funcional disminueixen immediatament després de la cirurgia, però que es normalitzen en la majoria dels pacients als 6 mesos, i que, aproximadament, el 85% dels pacients tenen una activitat normal a l’any de la intervenció. En el moment actual, el nostre grup de treball està realitzant un estudi sobre la qualitat de vida dels pacients operats a Son Espases.

Balanç de l’activitat realitzada durant aquest primer any

Després d’anys sense disposar de cap opció terapèutica, un grup seleccionat de pacients amb carcinomatosi peritoneal té la possibilitat de prolongar la seva esperança de vida de forma significativa.

Les investigacions recents estan demostrant que una avaluació i una selecció adequada dels pacients per un equip multidisciplinari, juntament amb l’aplicació d’un tractament multimodal, pot disminuir la mortalitat i millorar de forma significativa la supervivència d’aquests pacients.

No obstant això, aquest tractament és costós i complex, per la qual cosa, és essencial aplicar criteris rigorosos de selecció dels pacients. Aquests criteris estan fonamentats en l’experiència i en l’avaluació per equips multidisciplinaris especialitzats. Igualment, és fonamental el diagnòstic precoç, el tractament de les complicacions, el seguiment dels pacients i l’avaluació continuada dels resultats.

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19