Idioma:
Govern de les Illes Balears
Noticia
Inici /

El Servicio de Salud invierte tres millones de euros en la rehabilitación y mejora del Hospital General

8 de febr. 2017
Esta imagen ilustra que: El Servicio de Salud invierte tres millones de euros en la rehabilitación y mejora del Hospital General

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, i la consellera de Salut, Patricia Gómez, han presentat avui el projecte de rehabilitació previst per a l’Hospital General, un projecte que es durà a terme entre 2017 i 2018 i que inclou un seguit d’actuacions per millorar les estructures i les instal·lacions de l’edifici, així com per dur a terme la modernització tecnològica dels serveis del centre. També ha assistit a l’acte de presentació el director general del Servei de Salut, Juli Fuster.

El pla de rehabilitació i millora de l’Hospital General té un pressupost inicial de 3 milions d’euros, (2 M€ per al 2017 i 1 M€ per al 2018), i suposarà tornar a invertir en un centre hospitalari emblemàtic, fonamental per a l’atenció a la cronicitat, que va estar a punt de tancar les seves portes durant la passada legislatura i que avui registra més de 34 mil estades anuals.

Així ho ha destacat Armengol, que ha subratllat l’aposta ferma del Govern en la inversió en salut: «Veníem d’una legislatura en què s’aplicava una mal entesa austeritat que va provocar molt de dolor als ciutadans de les Illes Balears, ara, fa un any i mig que s’inverteix en salut». La presidenta ha explicat que aquest pla de rehabilitació i millora de l’Hospital General forma part de les polítiques transversals que porta a terme el Govern en matèria d’adequació d’infraestructures amb l’objectiu de millorar l’atenció als pacients i les condicions de feina dels treballadors sanitaris. En aquest sentit, la presidenta del Govern ha agraït la tasca de tots els professionals que treballen a l’Hospital General.

Armengol ha exposat la importància de l’Hospital General dins l’Estratègia d’Atenció a la Cronicitat del Govern. En aquest sentit ha manifestat que «som conscients que tenim una població que envelleix i que necessita una atenció diferent i integrada dins el pla de l’Estratègia d’Atenció a la Cronicitat», ha manifestat.

Per la seva banda, Patricia Gómez ha explicat que l’Hospital General és una peça fonamental en l’Estratègia d’Atenció a la Cronicitat que desenvolupa la Conselleria de Salut per adaptar el sistema públic de salut a les necessitats assistencials actuals i futures de la població.

«Aquest Govern ha demostrat que aposta per un model sanitari diferent, més proper als ciutadans, amb més confortabilitat per als pacients i millors condicions de feina per als professionals. És per això que en aquest any i mig hem destinat part de les inversions a remodelar l’Hospital Joan March i l’Hospital Verge de la Salut, també hospitals sociosanitaris. Ara és el torn de l’Hospital General», ha expressat la consellera.

D’altra banda, el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, ha manifestat que el pla de rehabilitació es farà per fases, de manera que es mantindrà l’activitat assistencial de l’hospital per tal de posar al dia la infraestructura del centre, tant en el nivell estructural com amb mesures de confort per als pacients i amb millores en l’àmbit tecnològic.

El pla previst per desenvolupar entre 2017 i 2018 a l’Hospital General inclou actuacions en les estructures i les instal·lacions de l’edifici, així com en la modernització tecnològica dels serveis del centre.

Actuacions estructurals imprescindibles

En el primer trimestre d’enguany es durà a terme la reparació de deficiències elèctriques en la instal·lació de baixa tensió detectades en el darrer informe de control i prevenció. El quadre elèctric general és antic i es troba en mal estat de conservació, motiu pel qual s’estudia la possibilitat d’ubicar-lo en un nou habitacle que ja està preparat a aquest efecte. En la primera quinzena de gener ja es va revisar el transformador elèctric de subministrament a l’hospital per tal de verificar-ne el funcionament correcte.

La sala central tèrmica, que conté els dipòsits d’aigua calenta sanitària i el circuit primari que dona subministrament a l’hospital, requereix una intervenció de sanejament i replantejament d’instal·lacions. El cost total d’aquestes actuacions es calcula sobre els 170.000 euros.

En relació amb les cobertes, es duran a terme diverses reparacions a fi de corregir humitats —sobretot a les zones on les cobertes formades per teules es troben en mal estat. Concretament, la coberta terrassa a la unitat de convalescència de la planta C ha estat objecte de filtracions d’aigua de pluja, que han afectat greument l’estructura de l’edifici a més d’haver produït humitats i goteres a les habitacions inferiors, amb les consegüents molèsties per als pacients i riscs per als treballadors de la planta. Es farà la reparació d’aquesta coberta mitjançant una impermeabilització efectiva que resoldrà no solament les humitats i goteres de la planta inferior sinó també les de les altres plantes, com ara la zona de la rampa en la unitat de convalescència de la planta A.

Es durà a terme també una profunda neteja de les canals pluvials, atès que hi han aparegut plantes i herbes que impedeixen que l’aigua hi circuli correctament, fet que provoca humitats en diferents zones de l’edifici —com al passadís de la zona de pal·liatius o al despatx de la unitat de medicina pal·liativa. Aquestes intervencions suposen una inversió de 320.000 euros.

Quant a les façanes internes, s’estudiarà la possibilitat de rehabilitar-ne algunes que es troben en un estat de deteriorament important des del punt de vista estètic, sempre que la qualificació de l’edifici ho permeti i es concedeixin els permisos reglamentaris.

Aquest mes de febrer s’iniciaran obres per millorar l’estructura danyada de les bigues de fusta de l’hospital, amb un cost aproximat de 280.000 euros. Els treballs es desenvoluparan en totes les zones on l’estructura de fusta s’ha vist afectada per la incidència dels tèrmits al llarg dels anys: zones hospitalàries —admissió, vestíbul, etc.— o zones en principi alienes a l’hospital —biblioteca, museu, etc. Es respectarà en tot moment l’aparença original de les diferents estructures i línies arquitectòniques.

Finalment, s’estudiarà la possibilitat de substituir l’actual instal·lació solar tèrmica, que està avariada, per una instal·lació d’energia elèctrica fotovoltaica.

Actuacions de millores de confort

Per a la reforma de la unitat de convalescència de la planta B, de 977 metres quadrats, hi ha una inversió prevista d’1.140.000 euros. La reforma inclou l’equipament de les habitacions més grans de serveis higiènics assistits, el canvi de finestres, feines en fusteria, la revisió i reforma d’instal·lacions o la nova ubicació del control d’infermeria, entre d’altres. Tot això, segons l’informe de necessitats que presentarà el personal responsable del centre hospitalari. L’any 2018, l’àrea de convalescència de la planta C també serà rehabilitada de manera integral.

Per a la reconversió de l’àrea quirúrgica i anterior zona d’urgències es destinarà 1.500.000 euros. Es tracta de reconvertir les antigues sales d’operacions i tota l’àrea quirúrgica de l’Hospital General en una zona de consultes externes. D’aquesta manera, es dona un ús pràctic a aquesta zona que actualment està en mal estat i desaprofitada.

A la terrassa de pal·liatius s’instal·larà un para-sol de recollida automàtica per afavorir l’estada de pacients en aquesta zona. També està prevista la revisió de llits i somiers per a la seva substitució.

Actuacions tecnològiques

Es destinaran 255.000 euros per a la instal·lació d’un nou equip de raigs X convencional i es reformarà la sala convencional per adaptar-la a les característiques del nou equip i a les necessitats assistencials que requereix una sala de raigs X actual. Es reposaran l’ecògraf i l’equipament clínic.

Dades d’activitat

L’Hospital General va néixer l’any 1456 i amb el pas dels anys s’ha convertit en un centre sanitari reconegut i apreciat per la població com a espai per a pacients amb malalties cròniques o amb tractaments pal·liatius.

En els darrers tres anys, l’activitat de l’Hospital General ha anat en creixement, i ha passat de 30.235 estades l’any 2014 a 31.347 l’any 2015, fins a les 34.039 registrades l’any passat.

Al llarg de l’any 2016, l’Hospital General ha mantingut un índex d’ocupació del 98 % i el nombre d’ingressos ha superat en un 8 % els fets l’any anterior, igual que el nombre d’altes. L’estada mitjana s’ha mantingut en xifres similars a les d’anys anteriors, això és sobre els 23 dies.

Finalment, i com a reforç del paper que ha de tenir l’Estratègia de la Cronicitat, els ingressos procedents directament des d’Atenció Primària a través dels programes de pacients crònics avançats (PCA) i equips de suport d’atenció domiciliària (ESAD) han crescut un 20 % respecte a l'any anterior i ja suposen més d’un 25 % dels ingressos a l’Hospital.

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19