Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Cirurgia Plàstica i Reparadora

La Cirurgia Plàstica és una especialitat peculiar ja que no tracta un sol òrgan, ni un sistema ni té una àrea anatòmica definida. Es defineix com una branca de la cirurgia que s’encarrega de la correcció́ quirúrgica de qualsevol procés congènit, adquirit, tumoral o involutiu que requereixi la reparació́ o la reposició́ d’estructures que afectin la forma i/o la funció́ corporal. Les seves tècniques estan basades en el trasplantament i en la mobilització́ dels teixits.

S’entén, doncs, que és una especialitat amb una gran interacció́ amb la resta d’especialitats i que dona solucions als problemes que es presenten en un hospital d’alta tecnologia generats per l’activitat d’altres especialitats.

Dades de contacte:

CARTERA DE SERVEIS

Patologia de Cap i Coll
 • Cirurgia de càncer oral i orofaringi
 • Cirurgia craniofacial i de base de crani
 • Cirurgia oculoplàstica i de l’òrbita
 • Traumatologia facial
 • Cirurgia de les glàndules salivals
 • Cirurgia de les paràlisis facials
 • Reconstrucció faringoesofàgica complexa
 • Cirurgia de rescat en els casos complexos
 • Cirurgia oncològica de cap i coll en el context de la Unitat Funcional de Cap i Coll
Patologia Mamaria
 • Cirurgia oncoplàstica del càncer de mama en el context de la Unitat Funcional de Mama (mastectomia i reconstrucció immediata, tumorectomia i reconstrucció parcial amb tècniques d’oncoplàstia)
 • Reconstrucció diferida després d’una mastectomia
 • Reconstrucció del mugró i micropigmentació de l’arèola.
 • Cirurgia de les deformitats mamàries greus, inclou asimetries i grans hipertrofies.
 • Masculinització del pectoral dins del programa d’atenció quirúrgica a les persones transsexuals
Patologia Cutània
 • Cirurgia del càncer cutani
 • Tractament quirúrgic del melanoma
 • Hidrosadenitis greus per resecció àmplia i reconstrucció tant a pacients masculins con a pacients femenines
Tumors de Parts Blanes
 • Tractaments quirúrgic dels sarcomes de parts blanes i la seva reconsrucció
 • Tractament del tumors benignes de parts blanes
Malformacions Vasculars
 • Tractament quirúrgic
 • Làser intersticial
Patologia de l'Aparell Locomotor
 • Reimplantament
 • Cirurgia de la mà
 • Tractament quirúrgic del peu diabètic

Patologia de l’Abdomen i de l’Aparell Digestiu
 • Eventracions i pèrdues de substància de paret abdominal
 • Reconstrucció esofàgica en casos especials quan la cirurgia convencional ha fracassat
 • Cirurgia de rescat en casos especials, tant malignes com benignes
Patologia Postcirurgia Bariàtrica
 • Cirurgia del contorn corporal en casos de pèrdua massiva de pes: Abdominoplàstia, cruroplàstica, braquioplàstia, mastopèxia, abdominoplàstia i abdominoplastia en cinturó
Patologia del sistema limfàtic
 • Biòpsia selectiva del gangli sentinella de mama, cap i coll, melanoma i tumors cutanis
 • Limfadenectomia amb indicació oncològica: cap i coll, mama, melanoma…
 • Anastomosi limfàtica-venosa per al tractament del limfedema adquirit i congènit
 • Transferència ganglionar microquirúrgica per al tractament del limfedema adquirit o congènit
Patologia anal i perianal
 • Hidrosadenitis greus per resecció amplia i reconstrucció
 • Incontinències anals en casos especials
 • Recidives de tumors amb cirurgia de rescat i reconstrucció
Tècniques especials
 • Microcirurgia i supermicrocirurgia
 • Penjalls de perforants
 • Cirurgia endoscòpica i neuronavegació en traumatologia facial

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19