Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Cirurgia Pediàtrica

CARTERA DE SERVEIS

Àmbits
 • Consultes Externes
 • Hospitalització
 • Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria
 • Cirurgia amb ingrés
 • Urgències
Cirurgia general
 • Fimosi
 • Patologia de la paret abdominal
  • Hèrnia inguinal
  • Hèrnia crural
  • Hèrnia umbilical
  • Hèrnia epigàstrica
  • Hidrocele
 • Criptorquídia/Testicle no palpable
  • Diagnòstic i tractament obert/laparoscòpic
Cirurgia de les malformacions neonatals
 • Atrèsia d’esòfag
 • Atrèsia duodenal
 • Atrèsia intestinal
 • Malformació anorectal
 • Mal rotació / Vòlvul intestinal
 • Atrèsia de vies biliars
 • Quist de colèdoc
 • Gastròsquisi/ Omfalocele
 • Hèrnia diafragmàtica congènita
 • Extròfia vesical
 • Anomalies vasculars
Cirurgia urològica
 • Malformacions renals i ureterals
 • Reflux vesicoureteral
 • Ureterohidronefrosi
 • Hidronefrosi
 • Nefrectomia/Heminefrectomia laparoscòpiques
 • Bufeta neurògena
 • Cirurgia de l’hipospàdies
 • Vàlvules d’uretra posteriors
 • Diverticles uretrals
 • Cistoscòpia diagnòstica/terapèutica
 • Fimosi
 • Varicocele
 • Malformacions del pol caudal
 • Unitat multidisciplinària per als trastorns de diferenciació sexual
 • Alteracions funcionals de la bufeta: urodinàmia i biofeedback
Cirurgia digestiva
 • Duplicacions tracte digestiu
 • Reflux gastroesofàgic
 • Enterocolitis necrosant
 • Invaginació intestinal
 • Diverticle de Meckel
 • Malaltia de Hirschsprung
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Colelitiasi
 • Lesions del pàncrees
 • Trastorns hematològics (esplenectomia)
 • Patologia canal inguinal
 • Patologia ovàrica
 • Laparoscòpia
Cirurgia toràcica i de la paret abdominal
 • Malformacions broncopulmonars congènites
 • Lesions pulmonars adquirides
 • Malformacions de la paret toràcica (pit excavat/carinat)
 • Obstrucció traqueobronquial
 • Eventració diafragmàtica
 • Cirurgia del pneumotòrax
 • Hiperhidrosi
 • Broncoscòpia flexible/rígida
 • Toracoscòpia
Cirurgia cervicofacial
 • Llavi leporí
 • Fissura palatina
 • Malformacions dels arcs branquials
Cirurgia plàstica i cremats
 • Ginecomàstia
 • Anomalies vasculars
 • Atenció inicial a les cremades
 • Malformació del pavelló auricular
 • Nevus
Cirurgia oncològica
 • Accessos venosos. Dispositius implantables
 • Tumors tiroïdals
 • Tumors mediastínics
 • Tumors de la via aèria i pulmonars
 • Tumors de la paret toràcica
 • Tumors hepàtics
 • Tumors esplènics
 • Tumors intestinals
 • Tumors renals
 • Tumors de l’aparell reproductor
 • Tumors de parts blanes
 • Tumors endocrins
 • Neuroblastoma
Cirurgia d’urgències
 • Apendicitis
 • Escrot agut
 • Estenosi hipertròfica de pílor
 • Invaginació intestinal
 • Patologia ovàrica urgent
 • Broncoscòpia rígida
 • Extracció de cossos estranys esofàgics/via aèria
 • Cirurgia del pacient politraumatitzat

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19