Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Pneumologia

El Servei de Pneumologia està format per 15 facultatius. Disposa de llits per a la hospitalització convencional, per a l'atenció de pacients semicrítics i per a l'estudi de les malalties del son. També disposa de 2 gabinets: Gabinet de Funció Pulmonar i Gabinet d'Endoscòpia Respiratòria.

Realitza activitat ambulatòria que engloba, tant consultes externes generals com monogràfiques i d'infermeria (vegeu la cartera de serveis) i ha implementat programes assistencials (potencials unitats de gestió clínica o unitats funcionals) a les àrees següents: MPOC, fibrosi pulmonar, hipertensió pulmonar, patologia del son i fibrosi quística-bronquièctasis, en col·laboració amb altres àrees assistencials i amb altres serveis de l'HUSE i Atenció Primària (programes multidisciplinaris). Algunes de les activitats incloses a la cartera de serveis són exclusives del Servei de Pneumologia de Son Espases, de manera que actua com a servei de referència de la Comunitat Autònoma.

Respecte a la docència, el Servei de Pneumologia està acreditat per a la docència MIR i participa de la docència pregrau a la Facultat de Medicina de la UIB.

Finalment i com a fet diferencial, cal destacar que té activitat estructurada en la recerca biomèdica. Concretament, disposa de 2 grups de recerca incorporats a l’IDISBA i alguns dels investigadors formen part de xarxes de recerca nacional i internacional.


Dades de contacte:

CARTERA DE SERVEIS

Hospitalització convencional
 • Hospitalització convencional
Unitat de Vigilància Intermèdia Respiratòria (UCRI)
 • Monitoratge invasiu / no invasiu
 • Suport respiratori no invasiu
 • Ventilació mecànica per traqueotomia
 • Cures d’infermeria especialitzada
Consulta externa general de l’especialitat
 • Consulta externa general de l’especialitat
Consultes externes monogràfiques
 • Fibrosi Quística-Bronquiectàsies
 • Malalties intersticials (amb una consulta mensual conjunta amb Reumatologia)
 • Asma de difícil control
 • Hipertensió pulmonar
 • Patologia del son
 • Malalties neuromusculars-ELA
 • Ventilació domiciliària
 • Diagnòstic ràpid del càncer de pulmó
 • Transplantament pulmonar
 • MPOC fràgil
 • Oxigenoteràpia
 • Tabaquisme
 • Seguiment ambulatori de la COVID-19
 • Consulta especialitzada d’infermeria: malalties de la son, MPOC, malalties intersticials i hipertensió pulmonar
Gabinet de Funció Pulmonar
 • Espirometria simple i forçada
 • Estudi de broncoreversibilitat
 • Proves de broncoprovocació
 • Volums pulmonars per dilució i pletismografia
 • Transferència del monòxid de carboni
 • Gasometria arterial per a l’estudi de l’intercanvi pulmonar de gasos
 • Oximetria i cooximetria
 • Ergometria amb cicloergòmetre
 • Prova de la marxa dels 6 minuts
 • Test d’escales
 • Compliança pulmonar
 • Funció muscular respiratòria
 • Estudi del control ventilatori
 • Determinació de l’òxid nítric a l’aire exhalat
 • Test de vol
Gabinet d'Endoscòpia Respiratòria
 • Fibrobroncoscòpia
  • Biòpsies bronquials
  • Rentada broncoalveolar
  • Biòpsies transbronquials convencionals
  • Biòpsies transbronquials amb criosonda
  • Raspallat citològic
  • Catèter telescopat
  • Punció transbronquial
  • Extracció cossos estranys
  • Ecobroncoscòpia i ecobroncoscòpia amb punció transbronquial
 • Broncoscòpia intervencionista
  • Broncoscòpia rígida
  • Electrocoagulació i crioteràpia
  • Col·locació de pròtesi i dilatació de la via aèria amb baló
 • Estudi de les malalties pleurals
  • Ecografia toràcica
  • Toracocentesi diagnòstica i terapèutica
  • Biòpsia pleural no quirúrgica
 • Punció/biòpsia nòduls/masses bronquials perifèriques
Unitat del Son
 • Polisomnografia vigilada
 • Poligrafia respiratòria vigilada i no vigilada
 • Poligrafia domiciliària
 • Oximetria vigilada i no vigilada
 • Titulació manual de CPAP i BiPAP
 • Titulació automàtica de CPAP vigilada i no vigilada
 • Tractament domiciliari amb CPAP
 • Ventilació mecànica a domicili
Unitat d’Hipertensió Pulmonar
 • Diagnòstic i terapèutica
 • Tractament parenteral amb prostaciclines
Unitat de la MPOC
  • Diagnòstic i terapèutica
  • Educació en teràpia inhalada
  • Atenció urgent de les aguditzacions
  • Atenció telefònica de 8.00-15.00 h
Unitat de malalties intersticials
  • Diagnòstic i terapèutica
  • Tractament específic amb fàrmacs antifibròtics
  • Atenció telefònica de 8.00-15.00 h
Unitat de Fibrosi Quística i Bronquièctasi (en fase de creació)
  • Diagnòstic i terapèutica
  • Monitoratge de tractaments antibiòtics i mucolítics nebulitzats
  • Monitoratge de tractaments moduladors de CFTR en pacients amb fibrosis quística
Atenció continuada del malalt respiratori: guàrdies de Pneumologia
 • Atenció continuada del malalt respiratori: guàrdies de Pneumologia
Serveis d’Hospital de Dia
 • Tractament amb anticossos monoclonals anti IgE, anti IL-5. Tractament de les complicacions i les aguditzacions de les malalties cròniques
 • Optimització de la ventilació mecànica domiciliària
 • Teràpia substitutiva per al tractament del dèficit d’α-1-antitripsina
Docència MIR acreditada

Docència MIR acreditada

Docència estudiants de medicina
 • Docència estudiants de medicina
Recerca biomèdica en diferents àrees d’interès:
 • MPOC i Asma
 • Síndrome d'apnees del son
 • Teràpia avançada amb cèl·lules mare
 • Càncer de pulmó
 • Malalties intersticials
 • Covid-19
 • Microscòpia con focal fluorescent aplicada a broncoscòpia
 • Assajos clínics

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19