Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Cirurgia Cardiaca

La cirurgia cardiovascular és l’especialitat que s’ocupa de la prevenció, de l’estudi i del tractament quirúrgic de les malalties del cor, del pericardi i dels grans vasos.

L’activitat del Servei de Cirurgia Cardíaca s’adreça a l’atenció del malalt cardiològic en la seva vessant medicoquirúrgica. Inclou els aspectes següents: informació adequada de la malaltia i possibilitats terapèutiques, estudi preoperatori exhaustiu, realització de les molt diverses tècniques quirúrgiques cardíaques, control postoperatori del pacient i seguiment clínic del malalts tractats.

El Servei de Cirurgia Cardíaca (CCA) és el de referència a les Illes Balears per a l’atenció de la patologia quirúrgica cardíaca i dels grans vasos.

La missió és proporcionar una assistència integral d’alta qualitat al pacient cardiovascular, el qual és l’eix fonamental sobre el que s’organitzen les activitats del Departament.

El nostre Servei s’ha posicionat com a centre de referència nacional i internacional en diferents procediments quirúrgics i, a més, destaca per l’evolució constant, exhaustiva i crítica dels seus resultats en busca de l’excel·lència en la qualitat assistencial.

CARTERA DE SERVEIS

Cirurgia de revascularització miocàrdica (cirurgia coronària)
 • Cirurgia coronària amb circulació extracorpòria (CEC) o sense
Cirurgia de les valvulopaties
 • Cirurgia de substitució valvular aòrtica
 • Cirurgia transcatèter de la valvulopatia aòrtica: programa TAVI abordatge apical
 • Cirurgia transcatèter de la reparació valvular mitral: implant de neocordes per abordatge apical.
 • Altres intervencions transcatèter: procediment “valve-in-valve” aòrtic, mitral i tricúspide, per abordatges apical o jugular.
 • Cirurgia de l’arrel aòrtica: procediment de Bentall, procediment de David, reparació valvular aòrtica aïllada amb anuloplàstia aòrtica…
 • Cirurgia de reparació valvular mitral
 • Cirurgia de substitució valvular mitral
 • Cirurgia de reparació i substitució valvular tricúspide
 • Cirurgia valvular múltiple
Cirurgia de l’aorta
 • Cirurgia d’aneurismes d’aorta:
  • ascendent, crossa, descendent toràcica
  • procediments híbrids de cirurgia oberta i endovascular
  • endopròtesis híbrides per a tractament d’arc i toràcica descendent
 • Cirurgia de la dissecció aòrtica
 • Cirurgia dels hematomes aòrtics
 • Tècniques d’alta complexitat d’hipotèrmia i d’aturada circulatòria
Cirurgia de les complicacions de l’infart de miocardi
 • Cirurgia correctora de la comunicació interventricular (ruptura septal)
 • Cirurgia de la ruptura de la paret lliure ventricular
 • Cirurgia dels aneurismes ventriculars
 • Cirurgia de la insuficiència mitral aguda postinfart
Cirurgia de les arrítmies
 • Implant de marcapassos i de desfibril·ladors
 • Cirurgia de Cox-Maze per a l’ablació de fibril·lació auricular (FA)
 • Cirurgia d’ablació de venes pulmonars per a l’ablació de fibril·lació auricular
 • Exclusió/amputació de l’apèndix auricular per a la prevenció d’embòlies
Cirurgia de les cardiopaties congènites a l’adult
 • Cirurgia del conducte arteriós persistent
 • Cirurgia de la coartació aòrtica
 • Correcció de la comunicació interauricular
 • Correcció de la comunicació interventricular
 • Correcció de la tetralogia de Fallot
 • Cirurgia d’altres cardiopaties més complexes (correctora o pal·liativa)
Cirurgia del pericardi
 • Pericardiectomia
 • Pericardiocentesi
Programa d’assistència circulatòria
 • Implant de baló intraaòrtic de contrapulsació
 • Implant de sistema ECMO veno-arterial per a suport circulatori
 • Implant de sistema ECMO veno-venós per a oxigenació
 • Implant d’assistències ventriculars de curta durada
 • Implant d’assistències ventriculars intracorpòries de llarga durada
Miscel·lània
 • Cirurgia dels tumors cardíacs
 • Cirurgia de la miocardiopatia hipertròfica obstructiva
 • Cirurgia dels traumatismes cardíacs i aòrtics

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19