Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Urologia

El Servei d'Urologia ofereix una atenció especialitzada d'alt nivell en totes les àrees de coneixement d'aquesta especialitat medicoquirúrgica. Incorpora les tècniques quirúrgiques més actualitzades, com són la cirurgia robòtica, la cirurgia laparoscòpica i l’endourologia mínimament invasiva.  Es l'únic servei hospitalari públic que disposa de litotrícia extracorpòria, i que realitza trasplantament renal a les Illes Balears. 

L'atenció està estructurada en dues grans unitats que, alhora, es divideixen en petites àrees (Ronyó/Litiasi/Trasplantament i Bufeta/Pròstata/Sòl pelvià) per a atendre de forma especialitzada a tots els pacients.

Dades de contacte:

CARTERA DE SERVEIS

Procediments quirúrgics sobre el ronyó
 • Extracció per a trasplantament renal
 • Trasplantament renal
 • Trasplantectomia
 • Nefrectomia de donant cadàver per a trasplantament
 • Nefrectomia de donant viu per a trasplantament*
 • Autotrasplantament renal
 • Nefrectomia simple*
 • Nefrectomia radical*
 • Nefrectomia parcial*
 • Tumorectomia renal*
 • Nefroureterectomia*
 • Cirurgia vasculo-renal
 • Cirurgia renal per a la litiasi renal*
 • Cirurgia del tumor d’uroteli de la pelvis i cavitats renals*
 • Quistectomia renal*
 • Biòpsia renal (oberta i percutània)
 • Cirurgia reconstructiva de la pelvis renal: pieloplàstia*
 • Cirurgia de les malformacions renals: ptosi renal, ronyó en ferradura, ectòpia renal...*
 • Cirurgia de les lesions secundàries a traumatisme renal
 • Cirurgia de l’abscés renal i pararenal
 • Procediments endoscòpics renals (nefrostomia percutània)
 • Cirurgia retrògrada intrarenal
 • Nefrolitotomia percutània

(*) Tots aquests procediments es poden dur a terme mitjançant un abordatge tant obert com laparoscòpic (tant transperitoneal com retroperitoneal).

Procediments quirúrgics sobre la glàndula suprarenal
 • Adrenalectomia transperitoneal*
 • Adrenalectomia via translumbar*

(*) Tots aquests procediments es poden dur a terme mitjançant un abordatge tant obert com laparoscòpic (tant transperitoneal com retroperitoneal).


Procediments quirúrgics sobre el retroperitoneu
 • Alliberació de la fibrosi retroperitoneal*
 • Limfadenectomia retroperitoneal*
 • Resecció de masses retroperitoneals*
 • Cirurgia de l’abscés retroperitoneal
 • Biòpsia retroperitoneal*

(*) Tots aquests procediments es poden dur a terme mitjançant un abordatge tant obert com laparoscòpic (tant transperitoneal com retroperitoneal).

Procediments quirúrgics sobre l’urèter
 • Reconstrucció ureteral
 • Ureteroectomia parcial*
 • Ureterolitotomia*
 • Ureterorenoscòpia (URS)
 • Litotrícia endoscòpica de la litiasi ureteral mitjançant URS
 • Ureteroneocistostomia*
 • Substitució ureteral
 • Cirurgia de la fístula ureteral *
 • Cirurgia de l’ureterocele
 • Cateterisme ureteral

(*) Tots aquests procediments es poden dur a terme mitjançant un abordatge tant obert com laparoscòpic (tant transperitoneal com retroperitoneal).

Procediments quirúrgics sobre la bufeta
 • Resecció transuretral (RTU) de tumors vesicals
 • Extracció endoscòpica i litofragmentació de la litiasi vesical
 • Cistolitectomia
 • Diverticulectomia*
 • Cirurgia del reflux vesico-ureteral
 • Cistectomia radical*
 • Cistectomia parcial*
 • Cirurgia d’ampliació vesical
 • Enterocistoplàstia
 • Substitució vesical continent
 • Derivació urinària no continent
 • Cistostomia de derivació
 • Cervicotomia endoscòpica
 • Cirurgia de la incontinència urinària femenina: vesico-suspensió transabdominal
 • Cirurgia de la hiperactivitat vesical: injecció intravesical de toxina botulínica, neuromodulació sacra
 • Cirurgia de la fístula vesical
 • Injeccions periuretrals

(*) Tots aquests procediments es poden dur a terme mitjançant un abordatge tant obert com laparoscòpic (tant transperitoneal com retroperitoneal).

Procediments quirúrgics sobre la uretra
 • Uretroplàstia
 • Uretrotomia endoscòpica
 • Cirurgia endoscòpica del tumor uretral
 • Cirurgia de les lesions berrugoses
 • Tractament de la carúncula uretral
 • Cirurgia de la fístula uretral
 • Uretrectomia
 • Cirurgia del quist parauretral
 • Cirurgia de la incontinència urinària d’esforç femenina via vaginal: sling vaginal (TVT, TOT...)
 • Cirurgia del prolapse vaginal (tant per via vaginal com laparoscòpica)
 • Cirurgia de la incontinència urinària masculina, inclosa la implantació d’un esfínter artificial
 • Tractament de la incontinència d’urgència (implant de neuroestimulador d’arrels sacres, injecció intravesical de toxina botulínica)
 • Meatotomia i meatoplàstia uretral
Procediments quirúrgics sobre la pròstata i vesícules seminals
 • RTU de pròstata
 • Adenomectomia suprapúbica i retropúbica
 • Enucleació prostàtica
 • Vaporització prostàtica
 • Prostatectomia radical*
 • Operacions sobre vesícules seminals

(*) Tots aquests procediments es poden dur a terme mitjançant un abordatge tant obert com laparoscòpic (tant transperitoneal com retroperitoneal).

Procediments quirúrgics sobre el testicle i annexos testiculars
 • Orquiectomia radical i simple
 • Pròtesi testicular
 • Cirurgia de la hidrocele
 • Cirurgia de l’epidídim
 • Espermatocele
 • Cirurgia de l’escrot agut: torsió testicular
 • Orquiopèxia
 • Cirurgia del varicocele oberta
 • Varicocelectomia microquirúrgica
 • Cirurgia de la infertilitat masculina
 • Biòpsia testicular
 • Biòpsia testicular microquirúrgica
 • Denervació microquirúrgica del cordó espermàtic
 • Vasectomia
 • Reconstrucció quirúrgica de deferents (vaso-vasostomia)
Procediments quirúrgics sobre l’escrot
 • Cirurgia del traumatisme escrotal
 • Quists sebacis escrotals
 • Cirurgia dels tumors escrotals
 • Cirurgia de l’abscés escrotal i la gangrena de Fournier
Procediments qurúrgics sobre el penis
 • Biòpsia peniana
 • Penectomia total/parcial
 • Col·locació de pròtesi de penis mal·leable
 • Col·locació de pròtesi de penis hidràulica
 • Limfadenectomia inguinal*
 • Cirurgia de la incurvació de penis congènita
 • Corporoplàstia tipus plicatura
 • Corporoplàstia amb pegat
 • Lesions traumàtiques penianes
 • Cirurgia del priapisme
 • Quists sebacis penians
 • Circumcisió i frenulectomia
 • Cirurgia de l’hipospàdies

(*) Tots aquests procediments es poden dur a terme mitjançant un abordatge tant obert com laparoscòpic (tant transperitoneal com retroperitoneal).

Altres cirurgies
 • Limfadenectomia ili-obturadora*

(*) Aquest procediment es pot dur a terme mitjançant un abordatge tant obert com laparoscòpic (tant transperitoneal com retroperitoneal).

Procediments diagnòstics i terapèutics no quirúrgics
 • Ecografia abdominal: renal i vesico-prostàtica
 • Ecografia transrectal prostàtica amb biòpsia prostàtica o sense
 • Residu post-miccional ecodirigit
 • Urografia intravenosa (UIV)
 • Uretrocistoscòpia
 • Cistouretrografia miccional seriada (CUMS)
 • Ureteropielografia ascendent o retrògrada
 • Pieloureterografia descendent, anterògrada o percutània
 • Nefrostomia percutània
 • Punció de quists renals
 • Biòpsia renal ecodirigida
 • Cateterisme ureteral
 • Retirada de catèter doble J
 • Estudis urodinàmics
 • Cistomanometria
 • Fluxometria
 • Calibratge i dilatació uretral
 • Cateterisme uretral
 • Col·locació de talla vesical
 • Instil·lació vesical
 • Test farmacològic vasoactiu intracavernós
 • Litotrícia extracorpòria per ona de xoc (LEOC)
 • Drenatge d’abscessos renals i retroperitoneals
 • Test de Kelami
 • Test de resposta a tractament de disfunció erèctil
 • Tractament farmacològic de condilomes intrauretrals
 • Tractament mèdic de la malaltia de Peyronie: administració de fàrmacs intraplaca

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19