Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Medicina Preventiva

Dades de contacte:

CARTERA DE SERVEIS

Vigilància epidemiològica i control de la Infecció Relacionada amb l’Assistència Sanitària (IRAS)
 • Vigilància de la infecció mitjançant estudis de prevalença. Manteniment d’un sistema sobre la prevalença de la infecció a l’Hospital (participació en l’estudi EPINE).
 • Vigilància de la infecció mitjançant estudis d’incidència:
  • Vigilància de la infecció d’una ferida quirúrgica (IFQ).
  • Vigilància d’infeccions associades a dispositius (catèter venós central, sonda urinària, ventilació mecànica).
 • Vigilància dels protocols de profilaxi antibiòtica a Cirurgia.
 • Vigilància i control dels microorganismes multiresistents. Manteniment del sistema d’alerta que hem creat per a la detecció de pacients portadors de microorganismes multiresistents.
 • Vigilància i control de brots, mitjançant la creació i el manteniment d’un sistema de detecció precoç de brots d’infecció nosocomial.
 • Elaboració del Mapa Epidemiològ
Bioseguretat ambiental
 • Elaboració i revisió periòdica dels protocols del Centre en col·laboració amb les unitats responsables. Col·laboració en la seva implantació, segons les recomanacions de les quatre intervencions d’alt impacte (formació, avaluació, feedback i comunicació):
  • Neteja de l’Hospital
  • Polítiques de desinfecció de materials i d’equipaments
  • Control de fonts ambientals d’infecció: control ambiental de l’aire a zones de risc per als pacients, aigua en zones generals, aigua de zones i equips especials
 • Assessorament sobre les mesures de tipus estructural de les sales d’operacions i de les àrees critiques: portes, aire condicionat, filtres HEPA…
 • Verificació de la bioseguretat ambiental en zones de risc. Controls periòdics.
 • Assessorament en qüestions d’arquitectura i d’enginyeria, amb relació al manteniment d’una higiene i d’un medi ambient adequats. Vigilància de les obres de l’Hospital, mitjançant l’elaboració de normes d’aïllament i de circulació del personal a la zona d’obres per garantir la seguretat dels pacients.
Programa bàsic de prevenció i control de la infecció relacionada amb l’assistència sanitària
 • Programa d’Higiene de Mans. Aquest Programa té l’objectiu de millorar la higiene de mans com a part d’una estratègia integrada per a la reducció de les IRAS.
  • Lidera la coordinació, la direcció tècnica i la implantació del Programa d’Higiene de Mans segons les directrius de l’OMS.
  • Fa recomanacions sobre higiene de mans.
  • Assessora i assegura la disponibilitat de productes de base alcohòlica a totes les àrees d’hospitalització per a la higiene de mans, així com les seves recomanacions d’ús.
  • Monitora els consums de productes de base alcohòlica per a la higiene de mans.
  • Du a terme programes de formació i d’informació sobre higiene de mans.
  • Avalua les activitats de millora i de monitoratge periòdic de l’acompliment de la higiene de mans.
 • Programa de prevenció de la infecció de ferida quirúrgica. Inclou l’elaboració/revisió de les mesures per a la prevenció de la infecció de ferida quirúrgica:
  • Protocol de preparació del pacient quirúrgic
  • Protocol de quimioprofilaxi antimicrobiana prequirúrgica
  • Protocol per a la cura de la ferida quirúrgica
  • Informació/formació sobre aquestes recomanacions
  • Educació sanitària per a l’acompliment de la disciplina dins les sales d’operacions respecte a la circulació (ús de bates, mascaretes, gorres, polaines) dins de l’àrea quirúrgica. Ús de guants estèrils i rentada quirúrgica
  • Informe de resultats
 • Programa per a la prevenció d’infeccions relacionades amb els dispositius. Inclou l’elaboració/revisió de les mesures per a la prevenció d’infeccions relacionades amb dispositius:
  • Protocol de prevenció de pneumònies associades a ventilació mecànica
  • Protocol per a la prevenció de bacterièmia associada a catèter
  • Protocol per a la prevenció de la infecció del tracte urinari associada a sondatge vesical
  • Informació/formació sobre aquestes recomanacions
 • Programa per a la prevenció de la transmissió de la infecció hospitalària. Inclou l’assessorament, la gestió i l’avaluació de les precaucions estàndard i basades en els mecanismes de transmissió
  • Informació/formació sobre les precaucions estàndard
  • Informació/formació sobre l’aïllament de contacte
  • Informació/formació sobre l’aïllament per gotes
  • Informació/formació sobre l’aïllament aeri
  • Valoració i actuació en cas de brots
Higiene hospitalària
 • Neteja: avaluació de la qualitat de la neteja en el medi, elaboració de normes de neteja, reglamentació i ús de productes de neteja
 • Política de sabons, antisèptics i desinfectants
 • Control i seguiment de les polítiques de desinfecció de materials i d’equips
 • Control i seguiment de la política de desinsectació i desratització
 • Assessoria en esterilització
Activitats de Salut Pública
 • Immunitzacions especials 
 • Sistema d’alerta ràpida en Salut Pública 
  • Col·laboració amb les autoritats sanitàries de l’àrea per al desenvolupament de programes o d’intervencions col·lectives en matèria de salut
  • Malalties de declaració obligatòria (EDO)
  • Malalties de reglament internacional
  • Situació epidèmica o de brot de qualsevol etiologia
  • Aparició sobtada de riscos
  • Col·laboració amb les institucions comunitàries i nacionals de Salut Pública


Seguretat del pacient
 • Assessorament, suport a la Direcció i lideratge en els programes de seguretat del pacient
 • Participació en la gestió i en la millora de processos de seguretat del pacient
 • Participació en grups de millora i en comissions
 • Col·laboració autonòmica dels projectes del Ministeri: Bacterièmia Zero, Pneumònia Zero i Resistència Zero
 • Assessoria en metodologia de seguretat
Programa de formació
 • Per al personal sanitari
  • Formació en precaucions estàndard i precaucions basades en la transmissió dels microorganismes
  • Formació en higiene de mans i formació en l’ús correcte de guants
  • Formació sobre prevenció d’infeccions nosocomials associades a dispositius (catèters venosos, sondes urinàries i ventilació mecànica)
  • Formació sobre higiene, desinfecció i dels circuits establerts
 • Per als pacients aïllats per microorganisme multiresistents i familiars
  • Informació sobre l’aïllament
Participació institucional
 • Comissió d’Infecció Hospitalària i Política d’Antibiòtics
 • Comissió de Bioseguretat Ambiental
 • Comissió de Seguretat del Pacient
 • Comitè Assessor de Vacunes de la Comunitat
 • Comitè PRAM
 • Grup de Treball de vacunes de la Societat Espanyola de Medicina Preventiva i Salut Pública
Relacions amb altres centres
 • Som el servei de referència per als hospitals Son Llàtzer, Hospital de Manacor, de Menorca i d’Eivissa, i els prestam assessorament en les situacions que el sol·liciten.
 • Prestam assessorament en vacunació a Atenció Primària i a altres hospitals de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa.
Recerca

Formam part de xarxes nacionals de vigilància epidemiològica de la infecció nosocomial:

 • Estudi EPINE (estudi en l’àmbit nacional de prevalença de la infecció nosocomial). Es fa una vegada a l’any (coordinadora del grup EPINE)
 • Estudi INCLIMEC. És tracta d’un estudi continuat, en l’àmbit nacional, de la incidència de la infecció nosocomial en els procediments quirúrgics de pròtesi de genoll i de maluc, laminectomies i fusions espinals, entre d’altres.
 • Estudi Flebitis Zero (coordinadora del grup).

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19