Idioma:
Govern de les Illes Balears
Page
Inici / / Tràmits / Vull una còpia de la meva història clínica
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Vull una còpia de la meva història clínica

En els següents apartats l'informam respecte a:


Com puc sol·licitar documentació clínica


Què es requereix per sol·licitar documentació clínica


Com rebrà la documentació clínica sol·licitada


Com sol·licitar el resultat d’una prova radiològica i/o d’una analítica 

Com puc sol·licitar documentació clínica?

Si necessitau una còpia d’un informe, de la història clínica o de proves diagnòstiques, podeu sol·licitar-la per tres vies:

 • Per correu electrònic, a l’adreça hse.aic@ssib.es
 • Per correu postal ordinari, a l’adreça:
  • Hospital Universitari Son Espases
  • Accés a Informació Clínica (AIC)
  • Carretera de Valldemossa, 79
  • 07120 – Palma
 • Per burofax, al número 871 206 996

Què es requereix per sol·licitar documentació clínica?

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, considera les dades relatives a la salut mereixedores d’especial protecció. En estricte compliment d’aquesta norma, per a la petició de documentació clínica s’estableixen uns requeriments que varien en funció del tipus de sol·licitud:

A. Sol·licitud d’informació sobre la pròpia història clínica:

 • Especificar la documentació clínica que se sol·licita.
 • Foto o fotocòpia del DNI per ambdues cares, o del passaport.
 • Indicar l’adreça postal i el telèfon de contacte.

B. Sol·licitud d’informació sobre la història clínica d’una altra persona:

 • Especificar la documentació clínica que se sol·licita.
 • Autorització signada en què la persona que autoritza designa la persona autoritzada. Es pot descarregar un model d’autorització AQUÍ.
 • Foto o fotocòpia del DNI per ambdues cares, o del passaport, de la persona que autoritza.
 • Foto o fotocòpia del DNI per ambdues cares, o del passaport, de la persona autoritzada.
 • Indicar l’adreça postal de la persona autoritzada i telèfons de contacte.


C. Sol·licitud d’informació sobre la història clínica d’una persona amb incapacitació judicial:

 • Sol·licitud del tutor que especifiqui la documentació clínica que es necessita.
 • Foto o fotocòpia del DNI per ambdues cares, o del passaport, del tutor.
 • Foto o fotocòpia de la sentència judicial d’incapacitació.
 • Indicar l’adreça postal i el telèfon de contacte.


D. Sol·licitud d’informació sobre la història clínica d’una persona menor d’edat:

 • Si es tracta de fills:
  • Especificar la documentació clínica que se sol·licita.
  • Foto o fotocòpia del DNI per ambdues cares, o del passaport, del pare o de la mare del menor (de qui faci la sol·licitud).
  • Foto o fotocòpia del Llibre de Família que acrediti el parentiu, o còpia de la partida de naixement o, si s’escau, de la sentència que acrediti que s’ostenta la pàtria potestat sobre el menor.
  • Indicar l’adreça postal i el telèfon de contacte.
 • Si es tracta de menors en situació de tutela:
  • Especificar la documentació clínica que se sol·licita.
  • Foto o fotocòpia del DNI per ambdues cares, o del passaport, del tutor.
  • Foto o fotocòpia de la resolució judicial o administrativa que establesqui la tutela i que designi la persona sol·licitant com a tutora del menor.
  • Indicar l’adreça postal i el telèfon de contacte.


E. Sol·licitud d'informació sobre la història clínica d'una persona morta:

D'acord amb la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica, només es facilitarà l'accés a la història clínica dels pacients morts a les persones que hi estiguin vinculades per raons familiars o de fet, o a qui la persona morta hagués designat expressament.

 • Si la persona va morir a l’Hospital Universitari Son Espases:
  • Especificar la documentació clínica que se sol·licita.
  • Foto o fotocòpia del DNI per ambdues cares, o del passaport, del sol·licitant.
  • Foto o fotocòpia del Llibre de Família o del certificat de naixement que n’acrediti el parentiu, o bé còpia de la designació expressada per la persona morta.
  • Indicar l’adreça postal i el telèfon de contacte.

 • Si la persona NO va morir a l’Hospital Universitari Son Espases:
  • Especificar la documentació clínica que se sol·licita.
  • Foto o fotocòpia del DNI per ambdues cares, o del passaport, del sol·licitant.
  • Foto o fotocòpia del Llibre de Família o del certificat de naixement que n’acrediti el parentiu, o bé còpia de la designació expressada per la persona morta.
  • Certificat de defunció.
  • Indicar l’adreça postal i el telèfon de contacte.

Com rebré la documentació clínica sol·licitada?

Per norma general, el Servei de Documentació Clínica us enviarà els informes per correu certificat.

En el moment de l’entrega de la documentació sol·licitada sempre serà imprescindible la identificació del destinatari (amb el DNI o passaport) com a receptor legítim de la informació. En cas contrari, no podreu rebre els documents.

No es cursaran peticions de documentació rebudes telefònicament o por fax.

Si necessitau més informació, posau-vos en contacte amb el nostre Servei de Documentació Clínica:

 • Per telèfon, al 871 206 003
 • Per correu electrònic, a l’adreça hse.aic@ssib.es

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19